Sisäänkirjautuminen

Anneli, Anttonen

Julkisen ja yksityisen rajalla julkisen palvelun muutos

Anneli, Anttonen - Julkisen ja yksityisen rajalla 
julkisen palvelun muutos, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-44-8910-5

Viime vuosituhannen loppupuolella alkanut palvelutoiminnan muutos muokkaa julkisen sektorin tuottamia, rahoittamia tai erityissäädöksin ohjaamia palveluja. Muutos vaikuttaa palvelujen käyttäjien asemaan ja palvelujen tuottamisen ja rahoittamisen tapoihin.
Terveydenhuollon potilaat ja sosiaalihuollon asiakkaat nähdään kuluttajina ja kumppaneina. Yritysten, järjestöjen ja omaisten tuottamien palvelujen halutaan lisääntyvän. Perustetaan suuria ja myös kansainvälisiä julkisia, yksityisiä ja julkisyksityisiä palvelutuotanto-organisaatioita ja -ketjuja. Syntyy myös mikroyrityksiä, esimerkiksi sosiaaliseen yrittäjyyteen perustuvia palvelukonsepteja, kapeaan erityistehtävään keskittyviä organisaatioita ja eri organisaatioiden toimintoja yhteen sovittavia välittäjäorganisaatioita. Julkisen rahoittajan rinnalle haetaan uusia yksityisiä rahoittajia ja rahoitusmekanismeja, kuten palveluseteleitä ja vakuutuksia ja palvelujen käyttäjien aikaisempaa runsaampaa omarahoitusta. Muutokset heijastuvat myös palvelualan ammatteihin, tavoitteisiin, etiikkaan ja koulutukseen.
Kirjassa Tampereen yliopiston eri tieteenaloja edustavat tutkijat käsittelevät julkisen sektorin tuottamien, rahoittamien ja erityissäädöksin ohjaamien palvelujen muutosta palvelujen käyttämisen, hallinnan, johtamisen ja ohjaamisen näkökulmasta. Kirja soveltuu oppikirjaksi korkeakouluopiskelijoille ja palvelutoiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja tuottamisesta vastuussa oleville sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille kansalaisille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

Avainsanat: julkiset palvelut, muutos, palvelutuotanto, palvelurakenne, uudistukset, palveluala, johtaminen, kehittäminen, koulutus, ammatit, palveluammatit, sosiaalipolitiikka, hoivapalvelut, vanhukset, kotipalvelut, omaishoito, mielenterveyspalvelut, asiakaslähtöisyys, mielenterveyskuntoutus, sosiaalipalvelut, yksityistäminen, lainsäädäntö, terveyspalvelut, hyvinvointivaltio, hyvinvointipolitiikka, tuottavuus, ohjausjärjestelmät, julkinen sektori, eläkejärjestelmät, työeläkkeet, rahoitus, tutkimustoiminta, kaupallistaminen, tutkimustulokset, välitys, palvelut, tiedepolitiikka, terveydenhuolto, verkkopalvelut, sähköiset palvelut, tietoturva, kuntarakenne, varhaiskasvatus, laatu, johtajuus, päiväkodit, päivähoito, varhainen tuki, lapsiperheet, vauvaperheet, hyvinvointi, perusterveydenhuolto, ongelmat, terveyskeskukset, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
 
Toimittaja
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
391 sivua
Kategoriat
Yleisteokset
 
Kielet
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-44-8910-5
Painetun ISBN
978-951-44-8909-9

Samankaltaisia e-kirjoja