Sisäänkirjautuminen

Keisala, Katja

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

Keisala, Katja - Monikulttuurisen työyhteisön viestintä, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-44-8865-8

Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan omien kokemusten ja omasta maailmankuvasta lähtöisin olevien oletusten ja uskomusten kautta?

Kirja tarkastelee, millaisia kulttuurien välisen viestinnän haasteita kolmen eri alan työyhteisössä esiintyy. Tutkija on tarkkaillut työyhteisöjen toimintaa ICT-alalla, koulutusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Eri alojen työyhteisöjen viestinnän haasteet vaihtelevat samoin kuin työntekijöiden kulttuurien välisen viestinnän taidot.

Kulttuurien välisen viestinnän taitojen oppimista voidaan työyhteisöissä edistää monella tapaa. Viestintätaitojen karttuessa työyhteisön tehokkuus lisääntyy, ilmapiiri paranee ja työntekijöiden turhautuneisuus vähenee. Kirjassa esitetään suosituksia, kuinka kulttuurien välisen viestinnän onnistumista voidaan edistää organisaatio-, esimies- ja työntekijätasolla. Kirjassa myös otetaan kantaa siihen, millainen kulttuurien välisen viestinnän koulutus on tehokasta.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: viestintä, työyhteisöt, monikulttuurisuus, vuorovaikutus, työkulttuuri, kulttuurierot, kulttuurienvälinen viestintä, työelämä, kansainvälistyminen, konstruktivismi, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
241 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-44-8865-8
Painetun ISBN
978-951-44-8796-5

Samankaltaisia e-kirjoja