Sisäänkirjautuminen

Hirsiaho, Anu

Monikulttuurisuuden sukupuoli: Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa

Hirsiaho, Anu - Monikulttuurisuuden sukupuoli: Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-44-8775-0

Kirja tarkastelee sukupuolen merkitystä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Mitä tapahtuu, kun sukupuolta koskevia käsityksiä joudutaan muuttamaan yhteiskunnan monimuotoistumisen ja muuttoliikkeiden seurauksena? Miten ihmisiä määritellään sukupuoleen, etnisyyteen ja "rotuun" liittyvien erojen perusteella? Kuka saa kuulua suomalaisten joukkoon ja kenen sukupuolella on väliä?

Kirjoittajat pohtivat rajojen yli liikkumisen seurauksia käsityksille yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja kuulumisesta. He käsittelevät sukupuolten, sukupolvien ja eri kansalaisryhmien suhteita, arkisia kohtaamisia ja muualla elämisen muistoja. Kirjassa liikutaan kotouttamis- ja nuorisotyön kentillä, kansalaisjärjestöjen kokouksissa, monikulttuurisissa lähiöissä ja haurastuvilla työmarkkinoilla.

Teos soveltuu opiskelijoille ja tutkijoille sekä niille, jotka työssään kohtaavat sukupuoleen ja monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: monikulttuurisuus, sukupuoli, kansalaisuus, hyvinvointivaltio, kotoutuminen, maahanmuuttajat, osallisuus, naiset, romanit, sosiaaliset normit, maastamuutto, prekariaatti, venäläiset, kuunteleminen, maahanmuuttajatyö, rikollisuus, nuoret aikuiset, miehet, rasismi, arki, sukupuolittuminen, media, viranomaiset, inkeriläiset, nuorisotyö, väkivaltatyö, universaalisuus, lastensuojelu, vanhemmuus, isät, Venäjä, Suomi, Irak

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
202 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-44-8775-0
Painetun ISBN
978-951-44-8726-2

Samankaltaisia e-kirjoja