Sisäänkirjautuminen

Oksanen, Atte

Toiminnallisia loukkuja

Oksanen, Atte - Toiminnallisia loukkuja, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-44-8566-4

Hyvinvointi edellyttää toimintakykyä. Joskus ihmiset ja ihmisryhmät saattavat ajautua tilanteeseen, jossa toiminnan mielekkyys on vaakalaudalla.

Toiminnallisia loukkuja kuvaa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin haasteiksi muodostuvia yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja vuorovaikutuksellisia umpikujia ja ansoja. Kirja valottaa, miten ja mistä loukut muotoutuvat sekä miten niitä on mahdollista avata.

Kirjan loukkuja avataan moniulotteisilla tutkimusasetelmilla. Kirjassa kuvataan esimerkiksi masennusta, pelkoja ja vaikeaa allergian riivaamaa perhe-elämää. Loukkuja teoretisoidaan vuorovaikutuksen ja toiminnan sekä ideologioiden ja yhteiskunnallisten jakojen osana. Huomiota kiinnitetään myös siihen, kuinka erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet ja käytännöt luovat eriarvoisuutta ja toiminnan esteitä.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: hyvinvointi, juhlajulkaisut, eriarvoisuus, kyvykkyys, toimijuus, esteet, kasvuympäristö, toimintakyky, vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet, sosiaalinen asema, huono-osaisuus, persoonallisuus, yhteiskunta, masennus, vaikutukset, narratiivisuus, kuntoutuminen, luovat menetelmät, opettaja-oppilassuhde, lapset, perhe, perhe-elämä, kroonikot, arkielämä, sukupuoli, sukupuolisensitiivisyys, kasvatus, sukupuolineutraalius, sisarukset, sisaruus, sosiaalinen vuorovaikutus, koulusurmat, 2007, 2008, traumatisoituminen, yhteiskuntaluokat, henkinen hyvinvointi, yhteisöllisyys, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
218 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-44-8566-4
Painetun ISBN
978-951-44-8515-2

Samankaltaisia e-kirjoja