Sisäänkirjautuminen

Risto, Harisalo

Luovuuden teknologia: Ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden vahvistajina

Risto, Harisalo - Luovuuden teknologia: Ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden vahvistajina, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-44-8439-1

Kirja esittelee keskeisiä välineitä ja työkaluja, joiden avulla ihmiset voivat vahvistaa luovaa mieltään - luovuuttaan, mielikuvitustaan ja innovatiivisuuttaan. Tätä problematiikkaa tarkastellaan organisaatioiden näkökulmasta, koska organisaatioiden kehittäminen ja johtaminen luovat kysynnän luovalle mielelle ja luovuutta edistävien työkalujen hyödyntämiselle.

Kirjalla on käytännöllisiä tavoitteita, joista ensimmäinen on edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Toinen tavoite on vahvistaa organisaatioiden kykyä tuottaa jatkuvasti uutta arvoa asiakkailleen. Kolmas tavoite tasoittaa tietä luovuuden työkalujen järjestelmälliselle kehittämiselle, testaamiselle ja vertaamiselle. Neljäntenä tavoitteena on opettaa ihmisiä käyttämään työssään erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Viides tavoite on avata tietä radikaalille ja kriittiselle ajattelulle, jonka avulla ihmiset voisivat hallita omaa elämäänsä ja sitä koskevia valintojaan.

Risto Harisalo on Tampereen yliopiston hallintotieteen professori.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: organisaatiot, johtaminen, luovuus, organisaatiokulttuuri, innovatiivisuus, ideointi, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
117 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-44-8439-1
Painetun ISBN
978-951-44-8342-4

Samankaltaisia e-kirjoja