Sisäänkirjautuminen

Korhonen, Vesa

Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?

Korhonen, Vesa  - Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-44-7224-4

Kirja tarkastelee oppimisympäristöjen muutosta ja tietoteknologian opetuskäyttöä osana akateemista työkulttuuria ja pedagogista kehittämistoimintaa. Kysymys on opetus- ja ohjaustyötä tekevien omista opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen prosesseista sekä akateemisen yhteisön kehittymisestä tietoteknologian käyttötapojen rakentajana.

Kirjassa pyritään kehittämään ohjausmallia yliopisto-opettajien kollegiaaliseen osaamisen jakamiseen ja mielekkäiden käyttötapojen luomiseen tietoteknologian opetuskäytölle. Kirja perustuu kirjoittajien kokemuksiin, havaintoihin ja kehittämishankkeen eri vaiheissa kerättyihin aineistoihin. Valmiiden ratkaisujen sijasta kirjassa pyritään kriittisesti kysymään, millaisia yhteistyön ja tiedon luomisen muotoja akateemisessa yhteisössä tarvitaan, jotta voi syntyä aidosti uusia toimintatapoja ja käytäntöjä tietoteknologian soveltamiseen opetuksessa.

Kirja on tarkoitettu opetuksen kehittäjille, opettajille ja ohjaustyötä tekeville. Kirja avaa uusia näkökulmia myös yliopisto-opiskelijoille ja tutkijoille.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: opetus, tietoteknologia, akateeminen, työkulttuuri, yliopisto, oppimisympäristö, yliopistot, korkeakouluopetus, yliopistopedagogiikka, asiantuntijuus, opettajuus, korkea-asteen koulutus, opetusteknologia, verkko-opetus, tieto- ja viestintätekniikka, opetuskäyttö, mentorointi, sähkökirjat

Toimittaja
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2007
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
223 sivua
Kategoriat
Kasvatus, opetus
 
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-44-7224-4

Samankaltaisia e-kirjoja