Sisäänkirjautuminen

Joutsenlahti, Jorma

Matematiikan opetus ja oppiminen

Joutsenlahti, Jorma - Matematiikan opetus ja oppiminen, e-kirja

40,95€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 978-951-39-7585-2

Vanha käsitys koulun toiminnasta oli, että opettaja opetti ja oppilaan tehtävä oli oppia. Nykykäsityksen mukaan oppija on aktiivinen toimija vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja oppiminen nähdään yhteisöllisenä toimintana. Perinteisten oppikirjojen lisäksi digitaaliset apuvälineet ovat tulleet myös matematiikassa oppimisvuorovaikutuksen tärkeäksi osapuoleksi. Matematiikan oppiminen ei luonnollisestikaan ole pelkästään tiedollinen prosessi. Kaikki eivät koe matematiikkaa samoin, eivät suhtaudu siihen samoin, eivätkä opi sitä samalla tavoin. Siksi nykyaikainen matematiikan opetus ottaa monin eri tavoin huomioon myös oppijoiden erilaisuuden. Kaikille meille oppimistilanteet inhimillisinä vuorovaikutustilanteina synnyttävät sekä hetkellisiä, ohimeneviä tunteita että pysyvämpiä tuntemuksia, asenteita ja uskomuksia. Näiden moninaisten haasteiden keskellä opetuksen keskeinen tavoite on luonnollisesti edelleen matematiikan ymmärryksen ja osaamisen kartuttaminen. Käsikirja tarjoaa tietoa matematiikan oppimisesta ja opettamisesta varhaiskasvatuksesta aina korkea-asteelle saakka.

Laajan suomalaisen asiantuntijajoukon kirjoittama käsikirja on tarkoitettu niin oppikirjaksi opiskelijoille kuin luokan- ja matematiikan opettajien sekä erityisopettajien perus- ja täydennyskoulutusmateriaaliksi. Kirja on mielenkiintoista luettavaa kenelle tahansa, joka haluaa perehtyä tarkemmin matematiikan
oppimisen ja opettamisen uusimman tutkimuksen maailmaan.

Avainsanat: matematiikka, oppiminen, opetus

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Niilo Mäki Instituutti
Julkaisuvuosi
2018
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
476 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
978-951-39-7585-2
Painetun ISBN
978-951-39-7584-5

Samankaltaisia e-kirjoja