Sisäänkirjautuminen

Kirsti, Vänskä

Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen

Kirsti, Vänskä - Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen, e-kirja

50,30€

E-kirja, ePUB, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 978-951-37-7596-4
DRM-rajoitukset

TulostusEi sallittu
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Ohjaus on jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ja asiantuntijan ammatillista osaamista. Tavoitteena on ihmisen kohtaaminen, kuuleminen ja kunnioittaminen. Tarkoituksena on myös auttaa ohjattavaa tekemään kestävämpiä valintoja ja hallitsemaan elämäänsä paremmin.Teos antaa välineitä ohjaukseen esimerkkitapausten ja -keskustelujen avulla. Ohjausta tarkastellaan myös ohjaajuuteen kasvamisen ja ohjauksen arvioinnin näkökulmista. Ohjauksellisia lähestymistapoja teoksessa ovat konstruktivismi, vuorovaikutus sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Kirjassa lähestytään ohjausta sekä ohjaajan että ohjattavan näkökulmasta.
Jokaisessa luvussa on kysymyksiä, joiden avulla lukija voi pohtia omaa osaamistaan ja näkökulmiaan luvun aiheeseen liittyen sekä orientoitua luvun sisältöön. Teos on tarkoitettu sekä ohjaustyötä tekevien ammattilaisten ja asiantuntijoiden käsikirjaksi että korkea-asteen oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalalle ja lääketieteeseen.
Teoksen luvun 4 (Ryhmänohjaus) on kirjoittanut dosentti, PsT, erikoistutkija Pilvikki Absetz. Lisäksi teoksen kirjoitustyöhön ovat osallistuneet FT, yliopettaja Asta Suomi sekä TtT, yliopettaja Raija Nurminen.
"Teoksessa on hyvin selitetty keskeiset oppimisen teoriat. Havainnolliset kuvat ja kaaviot selkeyttävät ja auttavat lukijaa teorian käytäntöön viemisessä. - - Tekstissä on paljon viittauksia eri lähteisiin, mikä osoittaa kirjoittajien perehtyneisyyden, asiantuntijuuden ja esitettyjen ohjauksen lähestymistapojen sekä teorioiden luotettavuuden. - - Ohjaus vaatii vuorovaikutustaitoja, jotta asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja näitä taitoja kirjassa tuodaan monelta eri kantilta esille. - - Kirja antaa erinomaisia työkaluja ohjaustyöhön."
-Ulla Knuutinen, Sairaanhoitaja 3/2012

Avainsanat: Työnohjaus, Sosiaali- ja terveys, Ohjaus, Ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus

Tekijä(t)
 
 
 
Julkaisija
Edita Publishing Oy
Julkaisuvuosi
2011
Kieli
fi
Painos
2
Sivumäärä
181 sivua
Kategoria
Terveys, kauneus, muoti
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
978-951-37-7596-4
Painetun ISBN
978-951-37-6052-6

Samankaltaisia e-kirjoja