Sisäänkirjautuminen

Ylipartanen, Arto

Tietosuoja terveydenhuollossa

Ylipartanen, Arto - Tietosuoja terveydenhuollossa, e-kirja

35,50€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-885-190-5

Tietosuoja terveydenhuollossa -Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Potilaan asema ja oikeudet ovat entistä korostuneemmassa asemassa nykypäivänä. Tähän kirjaan on otettu terveydenhuoltotehtävissä työskentelevien esittämiä tavallisimpia sekä joukko kasvavaa merkitystä saaneita kysymyksiä. Kirja käsittelee erityisesti sitä, miten tietosuojariskejä voidaan ennakoivalla toiminnalla supistaa ja rekisterinpitäjän, potilaan ja sivullisen oikeuksia touteuttaa.

Kirjan keskeistä sisältöä ovat

 • potilasrekisteritietoja käsittelyä ohjaavat säännökset

 • tietojen salassapito ja suojaaminen

 • salassapidettävien tietojen luovuttaminen

 • potilaan oikeudet potilasrekisteritietojen käsittelyssä

 • rikollisoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvausvastuu
 • Kirja on tarkoitettu erityisesti potilasasiamiehille ja potilasrekisteritietojen käsittelyyn osallistuville sekä kaikille potilaan asemasta ja oikeuksista kiinnostuneille.

  Kirjoittaja OTK Arto Ylipartanen työskentelee tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana. Hän on kouluttanut potilasasiamiehiä ja terveydenhuollossa työskenteleviä henkilöitä useita vuosia.

  Avainsanat: tietosuoja, terveydenhuolto, henkilörekisterit, lainsäädäntö, potilaat, oikeusturva

  Tekijä(t)
  Julkaisija
  Art House Oy
  Julkaisuvuosi
  2001
  Kieli
  fi
  Painos
  1
  Sivumäärä
  330 sivua
  Kategoriat
  Yhteiskunta
   
  Kasvatus, opetus
  Tiedostomuoto
  E-kirja
  eISBN (PDF)
  951-885-190-5

  Samankaltaisia e-kirjoja