Sisäänkirjautuminen

Keinonen, Turkka

Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologiayrityksissä

Keinonen, Turkka - Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologiayrityksissä, e-kirja

29,20€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 951-817-920-4
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa

Suomalaisessa teknologiateollisuudessa siirrytään tuoteperustaisesta liiketoiminnasta ratkaisu- ja yhteistyöpohjaiseen liiketoimintaan. Muotoiluosaamisen haltuunotto ja muotoilun entistä tehokkaampi hyödyntäminen liittyvät luontevasti tähän liiketoiminnan muutokseen. Uudet liiketoimintamallit ovat kirjassa yrityksen muotoiluosaamisen kehityksen lähtökohtana. Teoksessa kuvataan yritysten muotoilutoiminnan ja -osaamisen kehitystä ja määrätietoista kehittämistä sekä yksilöiden että organisaation osaamisen kannalta. Esimerkkitapauksia ovat muun muassa Nokian muotoilutoiminnan kehittyminen, Metso-konsernin muotoilustrategia-hanke sekä muotoilutehtävien monipuolistuminen Rautaruukin kehittäessä uutta, rakennustuoteratkaisujen tarjoamiseen perustuvaa liiketoimintaa monitahoisessa toimijaverkossa. Tärkeän näkökulman tarjoavat myös yritysjohdon näkemykset muotoilun merkityksestä teknologiayritysten liiketoiminnassa. Kirja perustuu Helsingin yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun Proaktiivinen Muotoilu (PROOMU)-hankkeeseen, jossa tutkittiin muotoiluosaamisen kehitystä teknologiateollisuuden yrityksissä. Se on jatkoa vuonna 2004 ilmestyneelle Muotoilun muutos -teokselle. Kirjassa jatketaan muotoilun, liiketoiminnan ja organisaatioiden välisten suhteiden tarkastelua ja kytketään teollinen muotoilu liiketoiminnan muutosta ja organisaation oppimista kuvaaviin malleihin. Kirja on tarkoitettu muotoilupalveluja käyttäville ja tarjoaville yrityksille strategiseen suunnitteluun, liiketoiminnan kehittämiseen, tuotekehitykseen kuin markkinointiinkin. Myös alan oppilaitoksille teos tarjoaa hyviä näkökulmia uusiin liiketoimintamalleihin sekä muotoilun ja osaamisen johtamiseen.

HUOM!
Kirjaa voi tulostaa 10s.
Kirjasta voi kopioida leikepöydälle 10 otosta.

Avainsanat: Muotoilu, teollinen muotoilu, tuotekehitys, liiketoiminnan johtaminen, osaaminen, kehittäminen, metalliteollisuus, rakennustuoteteollisuus, elektroniikkateollisuus, asiakaslähtöisyys, teknologiayritykset, muotoilun tutkimus, liiketoimintamallit, muotoilujohtaminen, sähkökirjat, muotoilu

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2006
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
192 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-817-920-4

Samankaltaisia e-kirjoja