Sisäänkirjautuminen

Toiviainen, Hanna

Verkostoaatteesta kumppanuden arkeen; Monitasoinen oppiminen pienyritysverkostossa

Toiviainen, Hanna - Verkostoaatteesta kumppanuden arkeen; Monitasoinen oppiminen pienyritysverkostossa, e-kirja

27,95€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 951-817-914-X
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa

Kirjan punaisena lankana kulkee tarina teknologiateollisuuden pienyritysverkostosta, jonka perustamisen taustalla olivat 1990-luvun alun taloudellinen lama ja alihankintayritysten voimien yhdistäminen siitä selviämiseksi. Vaikka verkosto oli lähtökohdiltaan aikansa verkostoideologian sävyttämä, sen jäseninä olevat alihankkijayritykset pyrkivät alusta asti laajentamaan keskinäistä yhteistyötään konkreettisen tuotannon alueelle. Kirjassa kerrotaan, kuinka yritykset oppivat tekemään uudenlaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja minkälaisia haasteita siinä kohdattiin. Siinä esitellään oppimista verkoston eri tasoilla. Projektitason oppimista havainnollistetaan tarinalla yhteisestä, asiakkaisiin suuntautuvasta projektitoiminnasta. Sen jälkeen kerrotaan yhteistyöstä ja oppimisesta tuotantotasolla yhden jäsenyrityksen johtamassa hankkeessa. Lopuksi käsitellään työntekijätason oppimista pienyritysverkoston piirissä syntyneessä viiden yrityksen alaverkostossa. Kirjassa verkostoyhteistyötä tarkastellaan oppimisen näkökulmasta. Monen organisaation muodostamissa verkoissa kehkeytyy tyypillisesti useita toiminnan tasoja. Yritysten pitää oppia uusia yhteistyömuotoja yli organisaatiorajojen, mikä on haasteellista. Tavoitteet ja toiminta näyttäytyvät erilaisina sen mukaan, miltä tasolta niitä katsotaan. Kirja on puheenvuoro ajankohtaiseen verkostoissa oppimisen keskusteluun. Kirjassa yritysten arki näkyy selvästi ja kertomusten avulla yritysverkoston oppiminen eri tasoilla tulee näkyväksi. Kirjan tekijä, filosofian tohtori Hanna Toiviainen Helsingin yliopiston Toiminnan teorian ja kehittävän työtutkimuksen yksiköstä tutkii verkostoja ja oppimista niissä. Kirja perustuu hänen väitöskirjaansa, joka käsitteli pienten yritysten muodostamaa verkostoa.

HUOM!
Kirjaa voi tulostaa 10s.
Kirjasta voi kopioida leikepöydälle 10 otosta.

Avainsanat: Alihankinta, oppiminen, pienet ja keskisuuret yritykset, pienyritykset, organisaatiot, oppiva organisaatio, yritykset, yhteistyö, verkostot, verkostoituminen, teknologiayritykset, yhteistoiminnallisuus, kumppanuus, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2006
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
143 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-817-914-X

Samankaltaisia e-kirjoja