Sisäänkirjautuminen

Kortesmäki, Terhi

Kompassina asiakas

Kortesmäki, Terhi - Kompassina asiakas, e-kirja

34,60€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 951-817-905-0
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa

Käyttäjä-, markkina- ja asiakaslähtöisesti toimivan yrityksen toimintaa ohjaa tai suuntaa sen ulkopuolelta tuleva tieto. Käyttäjä- ja markkinatieto tarkoittaa esimerkiksi tuotteen käyttöön ja tuoteominaisuuksiin, asiakkaiden ostokriteereihin, kuluttajien arvomuutoksiin tai kilpailijoihin liittyvää tietoa. Sitä hyödyntämällä voidaan kehittää yrityksen visiota ja strategiaa samoin kuin tuotekehitystä, muotoilua, markkinointia ja myyntiä. Kirja tarjoaa ajatuksia, ideoita, tutkimustietoa ja menetelmiä käyttäjien ymmärtämiseksi. Lukija saa vastauksen siihen, mitä käyttäjälähtöisyys tarkoittaa ja mitä yritys hyötyy käyttäjälähtöisyydestä. Kirjassa kuvataan, miten käyttäjät arvioivat ja havainnoivat ympäristöään ja mitä eroja ja samanlaisuuksia käyttäjillä voi olla eri kulttuureissa. Siinä kerrotaan, miksi tuotteet merkitsevät eri asioita eri käyttäjille ja miten käyttäjiä voidaan tutkia. Tuotteen tekninen käyttäminen voi olla helppoa ja järkevää, mutta myös käyttäjän tottumukset, asenteet, arvot ja halut vaikuttavat tuotteen käyttämiseen. Käytettävyyden tutkiminen tuo vastauksia tähän haasteeseen. Kirjaan on koottu toimintatapoja, joilla yritys voi toimia aidosti asiakas- tai käyttäjälähtöisesti. Toimintatapoja ja käyttäjätutkimusta havainnollistetaan yritysesimerkkien avulla. Lisäksi kirjassa käsitellään tuotemerkityksiä ja niiden tutkimista sekä kulttuurin vaikutusta kansainväliseen markkinointiin ja sen tutkimukseen. Lopuksi kirjassa käsitellään käytettävyyttä ja sen testaamista. Suurilla yrityksillä on resursseja hoitaa asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen järjestelmällisesti. Se ei kuitenkaan ole itsestään selvää pienille ja keskisuurille yrityksille, joille tämä kirja on tehty auttamaan toiminnan suuntaamisessa asiakas- tai käyttäjälähtöisemmäksi.

Kirjaa voi tulostaa 10s
Kirjasta voi kopioida leikepöydälle 10 otosta

Avainsanat: Tuotekehitys, käyttäjätutkimus, muotoilu, teollinen muotoilu, asiakaslähtöisyys, kuluttajakäyttäytyminen, kulttuurierot, käytettävyys, markkinointi, asiakkaat, kuluttajat, brändit, tuotteet, tuotekehitys, käyttäjäpsykologia, sähkökirjat, käyttäjät

Tekijä(t)
 
 
 
 
 
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2005
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
207 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-817-905-0

Samankaltaisia e-kirjoja