Sisäänkirjautuminen

Pulkkinen, Matti

Liiketoimintamallit arvonluojina - ketjut, pajat ja verkot

Pulkkinen, Matti - Liiketoimintamallit arvonluojina - ketjut, pajat ja verkot, e-kirja

20,85€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 951-817-904-2
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa

Yritykset saavat kilpailuetua vain tekemällä eri asioita tai tekemällä samat asiat eri tavoin kuin muut yritykset. Tämä edellyttää yrityksiltä uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja, joilla ne erilaistavat toimintansa kilpailijoista. Yritysten välinen kilpailu tullaan käymään yhä useammin liiketoimintamallien välillä yksittäisten tuotteiden ja palvelujen sijaan. Kirjassa liiketoimintamalliajattelua lähestytään arvonluontimallin kautta. Sen avulla on helppo tunnistaa erityyppisiä liiketoimintamalleja sekä niihin liittyviä ydinkyvykkyyksiä ja kustannus- ja arvotekijöitä. Arvonluontimallissa on perinteisen arvoketjun lisäksi esitelty arvopaja ja arvoverkko. Arvopaja perustuu tietoon ja osaamiseen ja tuottaa tavaroiden sijaan ratkaisuja asiakkaille. Arvoverkko luo arvoa mahdollistamalla suoran tai epäsuoran resurssien tai informaation vaihdannan asiakkaiden välillä. Arvonluontimallit tarjoavat uusia näkökulmia johtamiseen, organisointiin ja ansaintamalleihin. Malleja ja niiden kehittämistä havainnollistetaan yritysesimerkkien avulla. Myös liiketoimintamallien kehittämiselle tyypilliset "sudenkuopat" on nostettu esiin. Kirja on tarkoitettu kaikille liiketoimintamallien kehittämisestä kiinnostuneille ja erityisesti niille, jotka ovat organisaatioissa vastuussa liiketoiminnan kehittämisestä. Liiketoimintamalleihin liittyvä terminologia tuodaan hyvin jäsenneltynä esiin helpottamaan malleista käytävää keskustelua. Kirjan kirjoittajat ovat Helsingin kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimus Oy:ssä toimivia konsultteja ja tutkijoita.

Kirjaa voi tulostaa 10 sivua
Kirjasta voi kopioida leikepöydälle 10 otosta

Avainsanat: Liiketoiminta, kehittäminen, yritykset, liikeidea, liikkeenjohto, arvonmuodostus, liiketoimintamalli, arvoketju, arvopaja, arvoverkko, mallit, sähkökirjat, liiketoiminta, arvo

Tekijä(t)
 
 
 
 
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2005
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
83 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-817-904-2

Samankaltaisia e-kirjoja