Sisäänkirjautuminen

Vesalainen, Jukka

Katetta kumppanuudelle. Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittajasuhteessa

Vesalainen, Jukka - Katetta kumppanuudelle. Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittajasuhteessa, e-kirja

31,05€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 951-817-869-0
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua ja lisä sivu kertyy joka 3. tunti, ylärajana 10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa ja lisä Poiminto kertyy joka 3. tunti, ylärajana 10 poimintoa

"Teos tarjoaa vastauksia ja katetta laajasti ja monissa yhteyksissä käytyyn kumppanuuskeskusteluun ja sen puitteissa syntyneisiin kysymyksiin. Onko aitoja kumppanuuksia olemassa muualla kuin julkilausumissa ja juhlapuheissa? Onko kumppanuus hyödyllinen toimintamalli? Miten syntyvä kate jakautuu eri osapuolille kahden yrityksen välisessä suhteessa? Kirjan tarkastelukohteeksi on valittu kahdenvälinen asiakas-toimittaja-suhde verkostossa. Erityisen mielenkiinnon kohteina ovat suhteessa syntyvän hyödyn realisoituminen, sen mekanismit ja hyödyn jakaminen. Todellisen yritystenvälisen kumppanuuden ja siihen liittyvän win/win-tilanteen edellytyksenä on, että suhteessa syntyy jaettavaa, joka hyödyttää kumpaakin osapuolta. Hyvässä kumppanuudessa reaalinen ja kaupallinen prosessi eivät voi olla toisistaan erilliset. Sen, mitä tehdään suhteen kehittämiseksi reaalisen toiminnan alueella, tulee liittyä myös kaupalliseen toimintaan. Reaaliprosessilla tarkoitetaan tässä yhteistyön tavara- ja informaatiovirtoja ja kaupallisella liikesuhteeseen liittyvää hinnan muodostumisen mekanismia. Hyödyn syntymistä ja sen jakamista tarkastellaan neljässä asiakas-toimittaja-suhteessa 3–5 vuoden ajanjaksolla. Esimerkkitapaukset osoittavat selkeästi, että kumppanuudesta on hyötyä. Hyöty on sekä välittömästi rahaksi muuttuvaa että strategista, tulevaisuuden potentiaalia. Kirja tarjoaa monipuolisesti sekä teoriaa että käytännön toimintamalleja kahdenvälisen suhteen kehittämiseksi. Parasta antia arkipäivän kehittämistyöhön ovat reaaliprosessin kokonaisvaltaiseen johtamiseen liittyvät näkökulmat ja erilaiset avoimen hinnoittelun mallit. Katetta kumppanuudelle on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle kirjalle Kaupankäynnistä kumppanuuteen, jossa tarkasteltiin kahden yrityksen välisen kumppanuuden osatekijöitä. Kirjat on kirjoittanut KTT, professori Jukka Vesalainen Vaasan yliopistosta. Kirja on kirjoitettu erityisesti käytännön verkostotoimijoille, yrityksen päätöksentekijöille, kumppanuussuhteen ""omistajille"" ja niiden kehittäjille. "
HUOM!
Tulostus rajoitettu 10s./vrk
Leikepöydälle kopiointi 10 otosta/vrk.

Avainsanat: yritykset, verkostoituminen, verkostot, yhteistyö, kumppanuus, johtaminen, liikkeenjohto

Tekijä(t)
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2004
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
206 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-817-869-0

Samankaltaisia e-kirjoja