Sisäänkirjautuminen

Helin, Jukka

Maatilayrityksen bioenergian tuotanto

Helin, Jukka  - Maatilayrityksen bioenergian tuotanto, e-kirja

13,30€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-808-139-5

Bioenergian tuotanto avaa uusia mahdollisuuksia maatilalle öljyn hinnan jatkaessa nousuaan. Metsästä tai pellolta saatavalla energialla voi tyydyttää tilan omaa energiantarvetta tai tehdä siitä liiketoimintaa. Maatilalla energiaan kuluu keskimäärin 10 000 euroa vuodessa, joten energian kulutus on merkittävä tuotantokustannus. Bioenergia-ala avaa myös uusia työmahdollisuuksia: sopimusviljely, urakointi, jatkojalostus ja lämpöyrittäjyys voivat tulevaisuudessa olla merkittäviä tulonlähteitä. Maatilayrityksen bioenergian tuotanto -opas on monipuolinen tietopaketti maatilayrittäjälle, joka harkitsee bioenergian hyödyntämistä omalla tilalla tai energiayrittäjyyttä. Maatilayrityksen bioenergian tuotanto -oppaassa esitellään tärkeimpien peltobioenergiakasvien ja energiapuun tuotantomenetelmät sekä käsitellään sadon käyttöä energiaksi. Taloudellista kannattavuutta tarkastellaan niin tuotannon kuin investointienkin kannalta. Kirjaan on koottu perustiedot biodieselin, etanolin ja biokaasun käyttöominaisuuksista ja valmistuksesta. Eläinten lantaa ja muita biojätteitä käsittelevien maatilakohtaisten biokaasulaitosten toimintaa esitellään myös kirjassa. Keskeistä sisältöä on lisäksi bioenergian käyttö lämmityksessä ja lämpöyrittäjyys toimintamuotona. Kirjassa on runsaasti käytännön esimerkkejä bioenergiaa hyödyntäviltä maatilayrityksiltä.

Huom. Kirjan tulostaminen sekä leikepöydälle kopioiminen on estetty.

Avainsanat: bioenergia, maatila, tuotanto, bioenergiayrittäjyys, metsäbioenergia, energiapuu, metsähake, pilke, peltobioenergia, ruokohelpi, viljan olki, viljan jyvät, energiapaju, biopolttoaine, biodiesel, etanoli, biokaasu, lämmöntuotanto, lämpöyrittäjyys

Toimittaja
 
 
 
Julkaisija
ProAgria Keskusten Liitto
Julkaisuvuosi
2006
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
96 sivua
Kategoriat
Tekniikka, energia, liikenne
 
Puutarha, maa- ja metsätalous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-808-139-5

Samankaltaisia e-kirjoja