Sisäänkirjautuminen

Aarnio, Helena

Kohti tiedon yhdessä luomista verkossa: DIANA-projekti 2002-2003

Aarnio, Helena - Kohti tiedon yhdessä luomista verkossa: DIANA-projekti 2002-2003, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-784-238-4

Verkossa opiskelu ja opettaminen sekä tiedon luominen verkossa herättävät jatkuvasti opettajissa ja opiskelijoissa runsaasti erilaisia kysymyksiä ja tuottavat ongelmallisia tilanteita. Tietoverkkojen vaatima toimintakulttuuri ja pedagogiset käytännöt ovat osoittautuneet todella uudenlaisiksi, koska aiemmista toimintatavoista oppimis- ja opetustilanteissa on vain vähän hyötyä verkkoympäristössä.

Tässä julkaisussa kuvataan Hämeen ammattikorkeakoulussa toteutettua DIANA-tutkimusprojektia, jonka tavoitteena oli kehittää verkossa oppimista ja opettamista. Projektissa pyrittiin auttamaan opettajia puuttuvien toimintatapojen ja -käytäntöjen kehittämisessä, jotta he osaisivat rakentaa ja toteuttaa yhä parempia oppimisprosesseja verkossa. Tässä työssä keskeisenä pedagogisena kivijalkana käytettiin DIANA-toimintamallia, jonka avulla, yhdessä opettajien kanssa, luotiin perustaa sekä oppimiskulttuurin muutokselle että sen vaatimille uusille toimintakäytännöille.

Avainsanat: dialogisuus, DIANA-toimintamalli, verkkopedagogiikka

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi
2004
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
97 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-784-238-4

Samankaltaisia e-kirjoja