Sisäänkirjautuminen

Vertanen, Ilkka

Ammatillinen opettajuus vuonna 2010

Vertanen, Ilkka - Ammatillinen opettajuus vuonna 2010, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-784-220-1

Ammatillinen opettajuus vuonna 2010
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajan työn muutokset vuoteen 2010 mennessä

Väitöskirjassa selvitetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien työtä ja siinä tapahtuvia muutoksia vuoteen 2010 mennessä. Väitöskirjassa kootaan yhteen aikaisemmin tehtyjen osatutkimusten (OPEPRO:n, ja työssäoppimisen) tulokset ja luodaan niiden perusteella kuva tulevasta ammatillisesta oppilaitoksesta sekä laaditaan skenaario vuoden 2010 ammatillisesta opettajuudesta.

Opettajuus ei ole kerran hankittu pysyvä ominaisuus, vaan se kehittyy ja sen on kehityttävä jatkuvasti. Opettajan jatkuvan ammatillisen kasvun edellytyksenä on perus- ja täydennyskoulutuksen muodostama yhtenäinen kokonaisuus. Ammatillisen kasvun keskeisinä alueina ovat opettajan oma persoonallisuus, sosiaalisuus, kognitiiviset prosessit sekä ammatilliset toimintavalmiudet. Kasvavat vaatimukset kouluyhteisön sisällä pakottavat näkemään, että opettajuus kehittyy ihmissuhdeammattina, jossa korostuu valmius kohdata määrällisesti ja laadullisesti lisääntyvä oppijoiden erilaisuus, työympäristön vaihtelu ja ympäröivän yhteisön odotusten kirjo. Kohtaaminen on ymmärrettävä paitsi ihmisten kohtaamisena, myös kykynä kohdata nopeasti monimutkaistuvia ammattisisältöjä ja työympäristöjä.

Tutkimus tuo uutta näkemystä ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämiseen. Väitöskirjan tietoja voivat hyödyntää opetushenkilöstön lisäksi opetusalan hallintoviranomaiset, ammatilliset opettajakorkeakoulut, opettajien täydennyskoulutuksen tarjoajat, yritysten ja muiden työpaikkojen edustajat sekä muut koulutuksesta kiinnostuneet.

Teoksen voit tilata printtimuodossa osoitteesta www.hamk.fi.

Avainsanat: toinen aste, tutkimus, ammatillinen opettajuus, työssäoppinen

Tekijä(t)
Julkaisija
Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi
2003
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
265 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-784-220-1

Samankaltaisia e-kirjoja