Sisäänkirjautuminen

Kiilakoski, Tomi

Kenen kasvatus?

45 % suosittelee

Kiilakoski, Tomi - Kenen kasvatus?, e-kirja

21,30€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-768-287-9

Kirjoittajat tarkastelevat suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämääriä ja käytäntöjä kriittisen pedagogiikan valossa. Suomessa kriittinen kasvatustieteellinen tutkimus ja kasvatusajattelu nojautuvat moniin perinteisiin. Tästä syystä kriittisellä pedagogiikalla ei tässä kirjassa tarkoiteta mitään tiettyä teoriasuuntausta, vaan kyseenalaistavaa suhtautumista kasvatuksen ja koulutuksen vallitseviin normeihin ja oletuksiin.

Kaikelle kriittiselle pedagogiikalle on ominaista, että tutkimuksen avulla pyritään kasvatus- ja koulutuskäytäntöjen muuttamiseen. Tällöin tutkitaan erityisesti kasvatuksen, koulutuksen ja tiedon kietoutumista valtaan ja yhteiskunnan arvojärjestelmiin. Kriittinen arviointi kohdistetaan oman elämänmuotomme vakiintuneisiin ennakko-oletuksiin. Keskeisiä tavoitteita ovat ihmisten yksilöllisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä yhteiskunnan demokraattisuuden ja oikeudenmukaisuuden vahvistaminen.

Avainsanat: pedagogiikka, kriittinen pedagogiikka, kasvatus, pluralismi, normit, sukupuolittuminen, monikulttuurisuus, koulutus, koulukasvatus, koulu, kehityspsykologia, kehitys, maailmankuva, yksilöllisyys, ympäristökasvatus, kansalaiskasvatus, medialukutaito, opetussuunnitelmat, koulutuspolitiikka, yhteiskunta, identiteetti, lapset, nuoret, kasvatustiede, kasvatussosiologia, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2005
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
358 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-768-287-9

Samankaltaisia e-kirjoja