Sisäänkirjautuminen

Anttila, Anu-Hanna

Loma tehtaan varjossa Teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätely

Anttila, Anu-Hanna - Loma tehtaan varjossa
Teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätely, e-kirja

29,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-746-783-4

Miten suomalaisten teollisuustyöläisten loma- ja vapaa-aika ovat kehittyneet 1900-luvulla? Miksi ja miten työväenjärjestöt, teollisuustyönantajat ja sosiaalipoliitikot ovat osallistuneet työläisten loma- ja vapaa-ajan organisointiin? Millaisiksi loma- ja vapaa-ajanvieton ”oikeat” tavat on määritelty? Entä miten työläiset ovat ratkaisseet loma- ja vapaa-ajanviettonsa tehtaan varjossa?
Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan makro- ja mikrotason vastauksia Loma tehtaan varjossa -teoksessa, jossa tarkastellaan työläisten työn ja ei-työn välistä problematiikkaa Suomessa 1930-1960-luvuilla. Teollisuustyöläisten loma- ja vapaa-aikaan kohdistettu säätely hahmottuu virallisten lakien ohella moraalisäätelynä, jonka ensisijaisena tarkoituksena on ollut ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien syntymistä. Tutkimuksessa selvitetäänkin, minkälaisen sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen kamppailun kenttänä työläisten loma- ja vapaa-aika ovat olleet, kun työläisten massalomailun luomaa uutta tilannetta on yritetty ratkaista taloudellisesti epävakaina aikoina. Tarkastelun kohteena on suomalainen lomahuolto, etenkin Lomaliiton, ammattiyhdistysliikkeen ja teollisuustyönantajien loma- ja vapaa-ajantoiminta.
Loma tehtaan varjossa on ensimmäinen suomalaisen työväestön lomailun ja vapaa-ajan vieton muotoutumista käsittelevä akateeminen tutkimus, jossa analysoidaan toimintaa ja diskursseja työväestön näkökulmasta. Sosiologinen tutkimus sijoittuu historiallisen sosiologian, vapaa-ajantutkimuksen sekä sosiaalihistoriallisesti painottuneen kulttuurintutkimuksen aloihin.

Avainsanat: Suomen historia, työväenkulttuuri, yhteiskunta, talous- ja sosiaalihistoria

Tekijä(t)
Julkaisija
SKS - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julkaisuvuosi
2005
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
BH 93
Sivumäärä
265 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Historia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-746-783-4
Painetun ISBN
951-746-704-4

Samankaltaisia e-kirjoja