Sisäänkirjautuminen

Berg, Maarit

Syytöksiä ja epäilyksiä

Berg, Maarit - Syytöksiä ja epäilyksiä , e-kirja

24,85€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-746-547-5

Syytöksiä ja epäilyksiä -Toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa
Kun toimittaja ja poliitikko kohtaavat televisiossa, molemmilla on omat intressinsä ja päämääränsä: Poliitikko käyttää joukkotiedotusvälineitä saadakseen itselleen, toimilleen ja näkemyksilleen näkyvyyttä ja positiivista julkisuutta. Poliittisella toimittajalla taas on perinteisesti kahtalainen tehtävä: yhtäältä hän tuottaa yleisölle mahdollisimman neutraalia tietoa ja uutisia politiikasta ja toisaalta toimii poliitikkoja kohdatessaan ikään kuin yleisön edustajana ja yleisen edun edistäjänä, vallan vahtikoirana.
Keskeinen tapa asettua vallan vahtikoiraksi televisiohaastattelussa on esittää poliitikoille kriittisiä kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan keskustelunanalyysin keinoin toimittajan syyllistäviä ja epäileviä kysymyksiä sekä kysymyksistä kumpuavien haastattelujaksojen kehittymistä. Toimittajien kysymykset sisältävät enenevässä määrin syyllistäviä väittämiä, joita poliitikot vastauksissaan purkavat ja muotoilevat uudelleen. Syytösten kiistäminen ja myöntäminen vaikuttavat molemmat relevanteilta vaihtoehdoilta. Syyllistämiseen liittyy myös muita ilmiöitä, kuten vastuullistaminen, motiivien painottaminen ja joskus myös poliitikon puoluetaustan esille tuominen.
Samalla kun syyllistäminen ja puolustautuminen puetaan kielelliseen muotoon, artikuloidaan moraalisia arvoja. Toimittaja ja poliitikko ovat molemmat ikään kuin kansalaisten asialla mutta ajautuvat keskenään törmäyskurssille: vuorovaikutukseen syntyy kiinnostava moraalinen jännite.
Televisiohaastattelun tutkimus on nyt ehkä ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Elämme haastatteluyhteiskunnassa, jossa yhä suurempi osa informaatiosta tuodaan julkisuuteen erilaisten vuorovaikutteisten formaattien avulla. Käsillä oleva tutkimus valottaa sekä haastattelupuheen yleisiä mekanismeja että erityisesti syyllistämisen ja puolustautumisen strategioita median kohdatessa politiikan.

Avainsanat: suomen kieli, puhekieli, televisio, kielenkäyttö, toimittajat, keskusteluohjelmat, puheohjelmat, keskusteluanalyysi, televisio-ohjelmat, puheviestintä, televisiojournalismi, haastattelut, poliitikot, viestintäkultuuri, vuorovaikutus, politiikka, arvot, moraali, keskustelunanalyysi, tutkimus, viestintäkulttuuri, väitöskirjat, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
SKS – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julkaisuvuosi
2003
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
344 sivua
Kategoria
Kirjallisuudentutkimus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-746-547-5

Samankaltaisia e-kirjoja