Sisäänkirjautuminen

Ojanen, Eero

Hyvyyden maailma

Ojanen, Eero - Hyvyyden maailma, e-kirja

20,40€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-607-074-4

Ihmisyyden maailmankuvaa etsimässä
Filosofi Eero Ojasen lukijakunta on laajentunut aina uuden teoksen myötä, ja hänen ajattelunsa on herättänyt kasvavaa kiinnostusta ja arvostusta. Kahdessa aiemmassa teoksessaan hän on kehitellyt hyvyyden käsitettä. Kun hyvyys aivan ilmeisesti on jotakin todellista, olemassa olevaa, mitä se merkitsee meidän maailmankuvallemme? Onko mahdollista luoda filosofinen kokonaisnäkemys maailmasta siten, että ihmisen ulkoinen ja sisäinen maailma – arvot ja tosiasiat – ovat molemmat mukana? Voidaanko luoda maailmankuva, joka on yhtä aikaa tiedollinen ja moraalinen?
Ihmisen tietoisuus ei tallenna maailmasta pelkkää objektiivista kuvaa, se myös pyrkii näkemään maailman omasta näkökulmastaan ja arvottamaan sitä. Tämä kuitenkin merkitsee lopulta sitä, että asiat joita nimitämme arvoiksi – hyvyys, totuus, kauneus – ovat todellisuuden perusrakenteita. Aineen ja hengen tasavertaisuus maailmanselityksenä asettaa uuteen valoon monet populaarin luonnontieteellisen ajattelun väittämät.
Hyvyyden maailma on teos, joka ei vaadi lukijaltaan laajoja pohjatietoja. Selkeästi ja johdonmukaisesti se rakentaa visiota maailmanselitykseksi, jossa ihmisyys nähdään kaiken tiedollisen ajattelun perustana, ja jossa henki on mukana aktiivisena osapuolena. ”Olla ihmisiksi” ei silloin enää olekaan pelkästään moraalinen, vaan ennen kaikkea tiedollinen lause, totuudenmukaisen maailmankuvan lähtökohta.
Aiemmat teokset
Hyvyyden filosofia 1998
Hyvyyden yhteiskunta 1999
Kohderyhmiä
Filosofiasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneet, eettistä pohdiskelua ja elämän perimmäisiä kysymyksiä miettivät

Avainsanat: filosofia, moraali, hyvyys, todellisuus, arvot, totuus, aine, henki, hyvä, etiikka, yhteiskuntafilosofia, yhteiskuntakehitys, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Kirjapaja
Julkaisuvuosi
2000
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
141 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-607-074-4

Samankaltaisia e-kirjoja