Sisäänkirjautuminen

Pönni, Veijo

Suomalaisen painoalan kilpailukyky

Pönni, Veijo  - Suomalaisen painoalan kilpailukyky, e-kirja

44,35€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 951-564-255-8
DRM-rajoitukset

TulostusEi sallittu
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Suomalaisen painoalan kilpailukyky -julkaisu luo syvällisen katsauksen toimialan kilpailukyvyn osatekijöihin ja hahmottelee niiden pohjalta mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Tutkimusraportin alussa perehdytään Suomen graafisen teollisuuden kehityskulkuun toimialan tunnuslukujen avulla ja tarkastellaan graafisen teollisuuden markkinailmiöitä ja toimintaympäristöä makrotaloudellisesta näkökulmasta. Itse kilpailutekijöitä tarkastellaan niin teoreettisesta kuin käytännönkin näkökulmasta. Myös henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä otetaan huomioon. Kyselyjen ja paneelikeskustelun avulla kerättyä varsinaista tutkimusaineistoa esitellään painoalan yritysten edustajien näkemyksien muodossa. Suomalaisen painoalan kannalta keskeisimpien ulkomaisten markkina-alueiden kehitystä käsitellään tilastokatsauksen muodossa. Lopuksi suomalaista painoalaa tarkastellaan SWOT-analyysin avulla sekä sen pohjalta pohditaan mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja eli skenaarioita. Selvityksessä käytetty aineisto rakentuu asiantuntijahaastatteluilla, kahdella Survey-tyyppisellä asiantuntijakyselyllä ja useasta tilastollisesta lähteestä kerättyjen tietojen varaan. Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat tilastollinen kuvaileva analyysi, Survey-kyselymenetelmä, SWOT-analyysi ja skenaariotekniikat. Konkreettisten menetelmien taustalla selvitystä johdattelee myös Delfoi-tekniikka, jota on hyödynnetty tutkimuksen eri vaiheissa suuntaa antavana menetelmänä.

Avainsanat: painoala, kilpailukyky, graafinen teollisuus

Toimittaja
Julkaisija
Turun kauppakorkeakoulu
Julkaisuvuosi
2006
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
280 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-564-255-8

Samankaltaisia e-kirjoja