Sisäänkirjautuminen

Sahlström, André

Under blåsvarta färger

Sahlström, André - Under blåsvarta färger, e-kirja

23,95€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-45-8589-5

Under blåsvarta färger -Den estniska konstitutionella krisens verkningar i de finsk-estniska relationerna åren 1934-1938

Undersökningen berör de i många avseenden ytterst komplicerade relationerna mellan Finland och Estland under en mycket händelserik tidsepok mellan världskrigen. Det existerade gamla olösta problem i ländernas relationer från början av ländernas självständighetstid emedan den inrikespolitiska utvecklingen i bägge länderna gick åt olika håll i början av 1930 -talet. Utgångspunkten för denna undersökning är Estlands konstitutionella kris i början av 1930-talet, som ledde till en långvarig politisk kris och ett undantagstillstånd som Konstantin Päts utlyste i mars 1934. Estland, liksom Finland, drabbades symptomatiskt av demokratins kris i början av 1930 -talet. Kriserna löstes emellertid helt olika i bägge länderna. Högerextremismens framfart i Estland hejdades genom ett långvarigt undantagstillstånd, som satte det demokratiska systemet ur spel.

Konstantin Päts centerdiktatur hade sina försvarare och fördömare i Finland. Inom den finska högerextremismen fanns det framstående personer som var färdiga att bistå de estniska frihetskrigarnas förbund, vars ledare levde i Finland under politisk asyl, att genomföra en väpnad statskupp i Estland för att fälla Päts regim. Företaget misslyckades och senare avslöjanden ledde till att kritiken mot den finska högerextremismen tilltog i Finland. Händelseförloppet skadade relationerna mellan Finland och Estland en tid framåt.

Avainsanat: inrikespolitik, kriser, Estland, grundlagar, 1930-tal, Finland, internationella relationer

Tekijä(t)
Julkaisija
SKS – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julkaisuvuosi
2000
Kieli
sv
Painos
1
Sivumäärä
323 sivua
Kategoria
Historia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-45-8589-5

Samankaltaisia e-kirjoja