Sisäänkirjautuminen

Korhonen, Vesa

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka

Korhonen, Vesa - Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-44-6351-8

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka kirjassa tarkastellaan tietoverkkojen roolia osana korkeakoulun opetus- ja opiskeluympäristöä. Huomio kiinnitetään oppimisympäristön pedagogiseen organisointiin ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen verkkoperustaisessa ympäristössä. Verkko-opetuksen strategioissa painotetaan usein vain tiloja, laitteita, tukipalveluja ja koulutusta ja oletetaan, että opetus syntyy niiden avulla itsestään. Tässä kirjassa kysytään, millaista pedagogista osaamista yliopisto-opetuksessa vaaditaan ja millaista oppimisprosessia tuetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla.
Kirjan näkökulmat kiteytyvät kolmeen tärkeään osa-alueeseen: oppimisympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen kysymyksiin, verkko-opettajana toimimiseen ja verkko-opetuksen ohjaukselliseen organisointiin sekä opiskelijoiden oppimisprosessin ja vuorovaikutuksen luonteeseen verkossa.
Kirja toimii virikkeenä opetuksen kehittämistyölle yliopistoissa ja korkeakouluissa ja avaa uusia näkymiä tieto- ja viestintätekniikan mielekkäälle opetuskäytölle.
Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka, verkko-opetus, yliopistot, oppimisympäristö, tietoverkot, digitaalinen oppimateriaali, verkko-opiskelu, korkeakoulupedagogiikka, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2004
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
194 sivua
Kategoriat
Yhteiskunta
 
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-44-6351-8

Samankaltaisia e-kirjoja