Sisäänkirjautuminen

Lautamatti, Liisa

Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa

Lautamatti, Liisa - Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-44-6217-3

Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa
Ryhmäohjauksen käytäntöä ja teoriaa
Opiskelun ja opinnäytetyön ohjaaminen on kiinnostava ja haastava tehtävä. Se antaa mahdollisuuden seura-ta opiskelijan työskentelyä ja kehittymistä alansa asiantuntijaksi. Opinnäytetyön ohjauksessa ovat keskeisiä tieteenalan sisällöstä, teorioista ja metodeista nousevat kysymykset ja ongelmat. Opiskelussa ja tutkimus-työssä tarvitaan kuitenkin myös työprosesseja, jotka ovat luonteeltaan yleisiä ja tieteenalasta riippumatto-mia. Näitä ovat esimerkiksi suunnittelu, tiedonhaku, kirjoittaminen, motivointi sekä oman työn pohdinta ja arviointi. Nämä työprosessit aiheuttavat usein ongelmia ja voivat olla syynä opiskelun hidastumiseen tai keskeytymiseen. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti opinnäytetöiden ohjaajille. Se lähestyy ohjausta opiskelijan työprosessien ja ryhmässä tapahtuvan ohjauksen näkökulmasta. Opiskelijalle ryhmässä työskentely tarjoaa vertaistukea sekä työelämässä tarvittavien työprosessien ja vuorovaikutustaitojen oppimisympäristöä. Kirja perustuu käy-tännön ohjaustyössä kokeiltuihin menetelmiin. Se tarjoaa myös opiskeluun ja opiskeluprosesseihin sekä ryh-mäohjaukseen liittyvää tutkimustietoa.
Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: työ

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2004
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
250 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-44-6217-3

Samankaltaisia e-kirjoja