Sisäänkirjautuminen

Roivainen, Irene

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat

Roivainen, Irene - Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat, e-kirja

Ei saatavilla

Sisältö:

ETUSIVU
1. YHTEISÖN TEOREETTINEN TAUSTOITUS
Johdanto: "Luonnollinen", monimerkityksinen yhteisö
1.1. Yhteisöutopioista utopiayhteisöihin
1.2. Yhteisö ja yhteiskunta - klassinen käsitepari
1.3.Yhteisöjen historiaa
1.4. Uusyhteisöllisyys sosiaalipoliittisena kysymyksenä
1.5. Yhteisö ja sosiaalinen pääoma
2. YHTEISÖSOSIAALITYÖN LÄHTÖKOHTIA
Johdanto: Yhteisösosiaalityön aatehistorialliset juuret ja huomisen haasteet
2.1. Jane Addams ja settlementtityö yhteisösosiaalityön historiallisena lähtökohtana
2.2. Settlementtityön aatteelliset lähtökohdat
2.3. Setlementtityö sosiaalisen työn toteuttajana Suomessa
2.4. Takana loistava menneisyys, edessä lupaava tulevaisuus?
3.-5. YHTEISÖSOSIAALITYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA TYÖMUODOT
Johdanto: Paikallisuus, kulttuurisuus ja instituutiot yhteisösosiaalityön kenttinä ja työmuotoina
3. PAIKALLISYHTEISÖT YHTEISÖSOSIAALITYÖN KENTTÄNÄ
Johdanto
3.1. Brittiläisen Community Workin taustaa
3.2. Yhdyskuntatyö Pohjoismaissa
3.3. Alueellinen sosialityö
3.4. Alueellinen yhteisösosiaalityö (community social work)
3.5. Kaupunki- ja maaseutusosiaalityö
3.6. Yhdyskuntatyön lähestymistavat
4. KULTTUURIYHTEISÖT JA VERTAISRYHMÄT YHTEISÖSOSIAALITYÖSSÄ
Johdanto
4.1. Sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät yhteisösosiaalityössä
4.2. Voimavaraistaminen ja vaikuttaminen sosiaalityössä
4.3. Yhteisösosiaalityö sosiokulttuurisessa ympäristössä
4.4. Monikulttuurisen yhteisösosiaalityön lähtökohtia
5. HOIVA JA KASVATUS YHTEISÖSOSIAALITYÖSSÄ
Johdanto
5.1. Yhteisöhoiva ja yhteisökasvatus sosiaalityössä
5.2. Institutionaaliset yhteisöt yhteisösosiaalityön toimintaympäristönä.
6. TUTKIMUS YHTEISÖSOSIAALITYÖSSÄ
Johdanto
6.1. Kaupunkisosiaalityö
6.2. Paikallisyhteisöt
6.2.1. Lähiöt
6.2.2. Maaseutu
PPT-esitys

Avainsanat: Yhteisö, yhteisösosiaalityö

Tekijä(t)
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2004
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
151 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
Painetun ISBN
951-44-6039-1

Samankaltaisia e-kirjoja