Sisäänkirjautuminen

Karento, Helena

Olen tehnyt parhaani

Karento, Helena - Olen tehnyt parhaani, e-kirja

Ei saatavilla

"Olen tehnyt parhaani" - Tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa asiantuntijatehtävissä
”Tutkimukseni perustuu olettamukselle, että sukupuoli organisoi työorganisaatioita. Oletin, että työorganisaation sukupuolipolitiikka säätelee, millaisin ehdoin naiset saavat organisaation jäsenyyden, miten he saavat, ottavat ja vakiinnuttavat asemansa ja millaiset mahdollisuudet toimia heillä on. Tutkimukseni tavoite on kuvata sukupuolipolitiikkaa valtion ja kuntien johtavissa ja erityisasiantuntijan tehtävissä ja asemissa. Tutkimukseni keskeiset teemat ovat: naisten rekrytoituminen, virkaura ja toiminta naisina valtion ja kuntien johtajina ja erityisasiantuntijoina. Jäsensin niitä hallinnon tutkimuksen ja feministisen organisaatiotutkimuksen, erityisesti sukupuolistuneiden prosessien näkökulmasta.”
”Tutkimusaineistoni koostuu 30 valtion ja kuntien hallinnon johtavassa tai erityisasiantuntijana toimivan naisen omaelämäkerrasta. Tutkimuksen tulokset ovat omaelämäkerroista tekemiäni tulkintoja, joiden tavoitteena oli jäsentää naisten asemaa ja mahdollisuuksia toimia näissä asemissa ja tehtävissä. Sukupuolistuneet prosessit muovasivat julkisten organisaatioiden sukupuolipolitiikkaa. Kilpailtaessa valtion ja kuntien johtavissa ja erityisasiantuntijan asemissa ja tehtävissä organisaation niukoista voimavaroista - viroista, uralla etenemisestä, johtamisesta, asiantuntemuksesta ja toiminnan mahdollisuuksista - käytettiin sukupuolta avoimesti tai piiloisesti voimavarojen jakoperusteena. Silloin edut jakautuivat epätasaisesti naisille ja miehille. Naiset valtion ja kuntien johtajina ja erityisasiantuntijoina olivat erilaisia. Heidän mahdollisuutensa toimia riippuivat heidän naistietoisuudestaan. Julkisella hallinnolla on virallinen velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolten tasa-arvoa edistävät toimet ovat muuttaneet valtion ja kuntien hallinnon sukupuolipolitiikkaa siten, että naisten ja miesten muodollinen yhdenvertaisuus on toteutunut. Tasa-arvotoimet ovat olleet erityistoimia, jotka ovat kohdistuneet tietyin ehdoin tiettyihin ryhmiin valtion ja kuntien hallinnossa. Uudet yhteistoiminnalliset työmuodot ja ei-hierarkkiset rakenteet valtion ja kuntien johtavissa ja erityisasiantuntijan tehtävissä tulisi organisoida ottaen sukupuoli huomioon. Naisten yhteisöllisyys ja naisverkostot edellyttävät naistietoisuutta. Yksilön hierarkkinen asema yhdistyneenä luokka-aseman, rotuun ja sukupuoleen määrittää hänen sijoittumisensa työorganisaation valtarakenteeseen. Valtion ja kuntien johtavassa asemassa ja erityisasiantuntijoina toimivat naiset ovat alisteisia samoissa asemissa ja tehtävissä toimiville miehille, mutta voivat olla lähijohtajia tai muutoin korkeammassa asemassa toisiin naisiin ja miehiin nähden. Työorganisaation sukupuolipolitiikka riippuu siitä, miten naisten keskinäiset suhteet sekä naisten ja miesten suhteet on organisoitu. Sukupuolipolitiikka on erilaista johtavissa ja erityisasiantuntijan asemissa ja tehtävissä kuin valtion ja kuntien hallinnon muilla hierarkiatasoilla.”
Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: työelämä, sukupuolipolitiikka, naisten rekrytoituminen, virkaura, naisen asema, johtajat, naiset, julkinen hallinto, johtajuus, asiantuntijat, urakehitys, sukupuoliroolit, valtionhallinto, kunnallishallinto, väitöskirjat, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
1999
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
222 sivua
Kategoria
Yhteiskunta
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-44-5599-1

Samankaltaisia e-kirjoja