Sisäänkirjautuminen

Aro, Jari

Sosiologia ja kielenkäyttö

Aro, Jari - Sosiologia ja kielenkäyttö, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-44-5590-8

Kirjassa tutkitaan sosiologian tieteellistä kielenkäyttöä, tutkimuskohteena ovat erityisesti sosiologisten tekstien metateoreettiset jaksot. Asiaa tarkastellaan kolmesta näkökulmasta tutkimalla sosiologisten tekstien retorista vakuuttavuutta, analysoimalla niissä käytettäviä kertomusrakenteita sekä tutkimalla sosiologisen kielenkäytön metaforia. Tutkimuksen erityisinä kohteina ovat sosiologista ajattelua leimaava historianfilosofinen modernisoitumisteoria, jota analysoidaan yhteiskuntien modernisoitumisesta kertovana minimikertomuksena. Tämän minimikertomuksen retorista vaikuttavuutta käsitellään niin sosiologian klassisissa teorioissa, kuin myös tuoreemmissa sosiologisesti virittyneissä kulttuurikritiikeissä sekä tietoyhteiskuntaa koskevassa teoretisoinnissa. Edelleen tutkimuksessa analysoidaan eri aikoina laadittujen sosiologisten tekstien puhujakuvan muodostamista ja siinä käytettäviä retorisia taktiikoita. Sosiologisen kielenkäytön metaforista luonnetta analysoidaan erityisesti viimeaikaisessa yhteiskunnallisia ja sosiaalisia verkostoja koskevassa puheessa.

Avainsanat: retoriikka, sosiologia, sosiologian kielenkäyttö, modernisoitumisteoria, retoriset taktiikat, diskurssi, metafora, käsitteet, yhteiskuntatieteet, tietoyhteiskunta, väitöskirjat, sähkökirjat, kielenkäyttö

Tekijä(t)
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
1999
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
151 sivua
Kategoria
Kirjallisuudentutkimus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-44-5590-8

Samankaltaisia e-kirjoja