Sisäänkirjautuminen

Poikela, Esa

Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista

Poikela, Esa  - Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista, e-kirja

Ei saatavilla

Esa Poikelan ja Satu Öystilän toimittamassa kirjassa Tutkiminen on oppimista ja oppiminen tutkimista poraudutaan syvälle oppimisen ja opetuksen teorian ja käytännön lähteisiin. Yliopistokeskustelun ikuisuusaihe on opetuksen ja tutkimuksen erottaminen toisistaan ja saattaminen jälleen yhteen. Hyvää tarkoittavista ideoista huolimatta tutkimus ja opetus näyttävät etääntyvän yhä kauemmas toisistaan. Tämän kirjan lähtökohta on toisenlainen: miksi tutkiminen ja oppiminen on erotettu toisistaan? Kysymyksen kautta päästään yliopistopedagogiikan kysymysten ytimeen: miten yliopistoissa kyettäisiin saamaan aikaan parempaa oppimista ja sitä kautta parempaa opetusta?
Muita kysymyksiä joihin kirja vastaa ovat:
- Ymmärretäänkö ryhmäprosessien hyödyntämistä riittävästi yliopistopedagogiikassa?
- Miten opiskelijat orientoituvat omaan oppimiseensa ja yliopisto-opiskeluun?
- Miten oppimisympäristöt rakennetaan ja rakentuvat informaatioteknologiaa hyödyntävässä verkkopedagogiikassa?
- Millä tavalla ongelmaperustaista oppimista voidaan hyödyntää yliopisto-opetuksessa?
Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: pedagogiikka, yliopistopedagogiikka, yliopisto-opiskelu, oppiminen, opetus, tutkimus, teoriat, yliopistot, korkeakouluopetus, opettajat, opettajuus, korkeakouluopiskelu, opiskelijat, oppimisympäristö, sähkökirjat

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2001
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
168 sivua
Kategoria
Kasvatus, opetus
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-44-5482-0

Samankaltaisia e-kirjoja