Sisäänkirjautuminen

Kuusela, Hannu

Arvoa tuottava asiointikokemus

Kuusela, Hannu - Arvoa tuottava asiointikokemus, e-kirja

0,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 951-44-5475-8

Arvoa tuottava asiointikokemus -Hyödyt ja uhraukset henkilökohtaisen ja sähköisen asioinnin kehittämisessä
Millaisia hyötyjä ja uhrauksia henkilökohtaiseen ja sähköiseen asiointiin liittyy? Mistä muodostuu arvoa tuottava asiointikokemus? Olemmeko asioidessamme enemmän järkeileviä kuin tunneperäisiä? Tämä kirja syventää ymmärrystä asiakkaan kokeman arvon rakentumisesta hyötyjen ja uhrausten varaan. Kirjassa tarkastellaan sekä rationaalisia että mielihyvähakuisia asioinnin osatekijöitä. Asiakkaat ovat aistinvaraisia toimijoita, joita ohjaavat sekä rationaaliset että emotionaaliset kriteerit. Asiakkaan kokeman arvon ymmärtäminen on palvelujen kehittämisen ja kilpailukyvyn edellytys. Tarkastelutapa luo pohjaa kehityshaasteiden tunnistamiselle ja antaa työkaluja sekä yrityksille että julkisyhteisöille.
Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Avainsanat: asiakaspalvelu, sähköinen asiointi, asiakkaat, asiakassuhde, verkkopalvelu, verkkopalvelut, arvot, sähkökirjat, asiointi

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Tampere University Press
Julkaisuvuosi
2002
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
160 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-44-5475-8

Samankaltaisia e-kirjoja