Login

Search "vakuutus"

Järvinen, Raija - Yhteiskuntavastuu, ebook

Yhteiskuntavastuu

Järvinen, Raija

0,00€

Yhteiskuntavastuun teema kulkee läpi kirjan punaisena lankana monisyisenä ja monisärmäisenä ilmiönä, joka kytkee toisiinsa liiketaloudelliset mekanismit, globalisaation, vakuutusjärjestelmät sekä yksityisen ja julkisen sektorin. Artikkeleissa vastuullisuuden

Chan, Lesley - Travellers: Japani, ebook

Travellers: Japani

Chan, Lesley

33,85€

Lisäksi käytännön informaatiosta mukana ovat terveysturvallisuuteen ja yleiseen turvallisuuteen kuuluvat ohjeet; kauppojen aukioloajat ja maksuliikenne; vakuutukset, posti ja media jne., eli kaikkea sitä informaatiota, joihin matkailija joutuu perehtymään tai

Anneli, Anttonen - Julkisen ja yksityisen rajalla 
julkisen palvelun muutos, ebook

Julkisen ja yksityisen rajalla julkisen palvelun muutos

Anneli, Anttonen

0,00€

Julkisen rahoittajan rinnalle haetaan uusia yksityisiä rahoittajia ja rahoitusmekanismeja, kuten palveluseteleitä ja vakuutuksia ja palvelujen käyttäjien aikaisempaa runsaampaa omarahoitusta. Muutokset heijastuvat myös palvelualan ammatteihin, tavoitteisiin, etiikkaan