Login

Search "Finland"

Karlsson, Fred - FINLANDS SPRÅK 1917–2017, ebook

FINLANDS SPRÅK 1917–2017

Karlsson, Fred

0,00€

"År 1990 talade 25 000 personer i Finland ett främmande språk. I början av 2017 hade 354 000 personer anlänt från utlandet. Sammanlagt talar de runt femhundra olika språk. Dessa språkgrupper är redan större än Finlands små traditionella språkgrupper..."

Toivola, Marika - Flipped Learning in Finland, ebook

Flipped Learning in Finland

Toivola, Marika

38,15€

The new book Flipped Learning in Finland provides an introduction to the concepts, theoretic background and practical implementation of flipped learning.
The Finnish school system is characterised by a powerful myth of how learning at school takes place. This book challenges the prevailing

Iivonen, Jyrki - Finlands försvar på en timme, ebook

Finlands försvar på en timme

Iivonen, Jyrki

0,00€

Häftet Finlands försvar på en timme är ett informationspaket om det finska försvaret, dess uppbyggnad, aktörer och begrepp. Häftet har gjorts med ett ledigt grepp, det går snabbt att läsa och ta till sig det. I utarbetandet av ordlistan i häftet har sakkunniga vid försvarsministeriet

Iivonen, Jyrki - Finlands försvar på en timme, ebook

Finlands försvar på en timme

Iivonen, Jyrki

0,00€

Häftet Finlands försvar på en timme är ett informationspaket om det finska försvaret, dess uppbyggnad, aktörer och begrepp. Häftet har gjorts med ett ledigt grepp, det går snabbt att läsa och ta till sig. I utarbetandet av ordlistan i häftet har sakkunniga vid försvarsministeriet