Login

Search "peru"

Espinoza, G. Antonio - Education and the State in Modern Peru, ebook

Education and the State in Modern Peru

Espinoza, G. Antonio

36,80€

Table of contents
1. Introduction
G. Antonio Espinoza
2. Schooling Patterns
G. Antonio Espinoza
3. From Republicanism to Popular Instruction to Nationalism
G. Antonio Espinoza
4. Teachers, Local Communities, and National Government

Fichte, Johann Gottlieb - Tiedeopin perusta, ebook

Tiedeopin perusta

Fichte, Johann Gottlieb

23,05€

Fichten (1762-1814) Tiedeopin perusta pyrkii sovittamaan näitä ristiriitaisia kuvauksia ihmisen luonnosta. Välttäessään äärimmäisiä näkemyksiä Fichte loi kuvan vapaasta mutta silti rajallisesta minuudesta, joka voi ja jonka pitää ikuisesti pyrkiä oman

Kotiranta, Tuija - Sosiaalisen toiminnan perusta, ebook

Sosiaalisen toiminnan perusta

Kotiranta, Tuija

25,75€

Sosiaalisen toiminnan perusta -teoksessa osoitetaan, kuinka monin tavoin inhimillinen toiminta, yhteisöllisyys ja hyvinvointi ovat sidoksissa sosiaalisuuteen ja kasvavat siitä. Nyky-Suomessa sosiaalisuuden merkitystä ei aina täysin ymmärretä, mikä ilmenee esimerkiksi

Sihto, Marita - Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt, ebook

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt

Sihto, Marita

38,90€

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt avaa yli viidenkymmenen asiantuntijan voimin tätä laajaa aihetta ja kuvaa niitä toimia, joilla terveyspolitiikka on näihin tavoitteisiin pyrkinyt vastaamaan. Kirja antaa yleiskuvan terveyspolitiikan alueesta sekä käsitteenä

Saari, Juho - Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta, ebook

Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta

Saari, Juho

25,75€

Hyvinvointi on eräs yhteiskuntatieteen ja -politiikan avainkäsitteistä, mutta sitä lähestytään useilla eri tavoilla. Hyvinvointi-teoksessa kartoitetaan hyvinvointitutkimuksen yhteiskuntafilosofiset ja -tieteelliset perusteet, tarkastellaan hyvinvointitutkimuksen…

Kotiranta, Tuija - Sosiaalialan normatiivinen perusta, ebook

Sosiaalialan normatiivinen perusta

Kotiranta, Tuija

22,85€

Lait ja asetukset sekä erilaiset kansainväliset sopimukset ovat sosiaalialan normien välittömin lähde Suomessa. Teoksessa käsitellään näiden kirjoitettujen normistojen perusteluissa käytettyjä tutkimustuloksia ja teorioita. Tavoitteena on edistää…