Login

Search "viestintä"

Nevgi, Anne - Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa, ebook

Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa

Nevgi, Anne

24,00€

Teoksessa tarkastellaan informaatiolukutaitoa sekä teoreettisten pohdintojen että käytännön esimerkkien kautta. Informaatiolukutaitoa pohditaan mediakasvatuksen, tutkivan oppimisen, informaatiolukutaitoon liittyvien eettisten kysymysten ja tieteellisen…

Helasvuo, Marja-Liisa - Kieli verkossa, ebook

Kieli verkossa

Helasvuo, Marja-Liisa

25,00€

Lisäksi se esittelee digitaaliseen viestintään liittyvää sanastoa. Kieli verkossa on ensimmäinen suomenkielinen katsaus digitaaliseen vuorovaikutukseen kielentutkimuksen näkökulmasta. Kirja on tarkoitettu opiskelijoille ja tutkijoille, digitaalisen viestinnän parissa

Torkki, Juhana - Tarinan valta: kertomus luolamiehen paluusta, ebook

Tarinan valta: kertomus luolamiehen paluusta

Torkki, Juhana

5,40€

Olemme aina valmiit kuulemaan kertomuksen, jossa joku ihminen uskoo unelmaansa - tai jossa jonkun unelma särkyy. Jos haluat muuttaa maailmaa ja vaikuttaa ihmisiin, sinun on osattava kertoa tarinoita. Menestyksekäs tarina ei synny ilman tunnetta. Mitä…

Aaltonen, Sirkku - Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään, ebook

Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään

Aaltonen, Sirkku

29,00€

Kääntäminen taiteena ja ammattina eroaa merkittävästi siitä perusviestinnästä, jolla eri kielten edustajat kommunikoivat keskenään: kaikki eivät osaa kääntää, vaikka kaikki osaavatkin kääntää. Kuinka tätä kykyä voi kehittää? Millaista on kääntäjän,

Baron, Naomi S. - Always On: Language in an Online and Mobile World, ebook

Always On: Language in an Online and Mobile World

Baron, Naomi S.

26,80€

In Always On, Naomi S. Baron reveals that online and mobile technologies--including instant messaging, cell phones, multitasking, Facebooks, blogs, and wikis--are profoundly influencing how we read and write, speak and listen, but not in the ways we might…

Bowman, Alisa - Esiinny eduksesi, ebook

Esiinny eduksesi

Bowman, Alisa

11,00€

Tämä on kirja siitä, kuinka kommunikoida vakuuttavasti. Elämämme käänteentekevinä hetkinä lopputulokseen vaikuttavat usein, ei vain tekomme, vaan myös sanamme. Se, sanotko oikeat asiat oikealla tavalla, saattaa ratkaista, saatko sinetöityä…

Suominen, Riitta - Kapulakielen kymmenen kärjessä, ebook

Kapulakielen kymmenen kärjessä

Suominen, Riitta

14,90€

Edellinen Kapulakielen kymmenen kärjessä –opas oli niin suosittu, että painoksen loputtua kirja varastettiin jopa Kuntaliiton kirjastosta. Moniko kielenhuollon opas on päässyt pitkäkyntisen iltalukemiseksi? Nyt oppaita riittää kaikille, sillä…

Ellisa, Vainikkamo - Lukemisen tavat, ebook

Lukemisen tavat

Ellisa, Vainikkamo

20,00€

Lukeminen on aina ollut sosiaalista, mutta uudet verkkoviestinnän muodot tekevät siitä aiempaa selvemmin yhteisöllistä ja vuorovaikutteista toimintaa. Internetin uusissa lukemisympäristöissä silmäilevä pikalukeminen, sisältöihin syventyminen, viestintä,