Login

Search "semantiikka"

Ojutkangas, Krista - Johdatus kielitieteeseen, ebook

Johdatus kielitieteeseen

Ojutkangas, Krista

36,25€

Johdatus kielitieteeseen sopii kielitieteen oppikirjaksi yliopiston peruskursseille, mutta myös kaikille kielistä kiinnostuneille. Mitä kieliä maailmassa puhutaan ja miten niitä voidaan luonnehtia ja luokitella? Millaisia merkityksiä kielillä…

Karlsson, Fred - Yleinen kielitiede, ebook

Yleinen kielitiede

Karlsson, Fred

25,70€

Yleisessä kielitieteessä esitellään erityyppisten kielten kuvauksessa tarvittavat käsitteet kielitypologian keskeisten tulosten perusteella. Kirjassa tarkastellaan myös kielitieteen luonnetta ja menetelmiä sekä atk:n tuomia uusia mahdollisuuksia.…

Kotilainen, Ilona Herlin ja Lari - Verbit ja konstruktiot, ebook

Verbit ja konstruktiot

Kotilainen, Ilona Herlin ja Lari

13,20€

Artikkeleita yhdistää funktionaalinen ote, kiinnostus syntaksin ja semantiikan suhteeseen sekä empiirinen lähestymistapa. Teos on suunnattu ensi sijassa suomenkieliselle tiedeyhteisölle, kielentutkijoille, opettajille ja opiskelijoille mutta myös muiden kielten