Login

Search "Finland"

Karlsson, Fred - THE LANGUAGES OF FINLAND 1917–2017, ebook

THE LANGUAGES OF FINLAND 1917–2017

Karlsson, Fred

0,00€

"In 1990 there were 25,000 foreign language speakers in Finland. By the beginning of 2017, around 354,000 people from around the world had immigrated. They speak around five hundred different languages in total. There are now more speakers of these languages in Finland

Karlsson, Fred - FINLANDS SPRÅK 1917–2017, ebook

FINLANDS SPRÅK 1917–2017

Karlsson, Fred

0,00€

"År 1990 talade 25 000 personer i Finland ett främmande språk. I början av 2017 hade 354 000 personer anlänt från utlandet. Sammanlagt talar de runt femhundra olika språk. Dessa språkgrupper är redan större än Finlands små traditionella språkgrupper..."

Ståhlberg, Sabira - Nyckeln i boken, ebook

Nyckeln i boken

Ståhlberg, Sabira

7,60€

I en bok ligger en mystisk nyckel. Då Bert stjäl den vet han inte, att Elsa följer efter honom. De råkar på en farlig hemlighet, som varit gömd i hundratals år. Trolldom och död väntar på dem. Och en bortglömd skatt... Ett historiskt mysterium…

Ståhlberg, Sabira - The key in the book, ebook

The key in the book

Ståhlberg, Sabira

7,60€

A mysterious key is found in a book. When Bert steals it, he does not know that Elsa is following him. Together they find a dangerous secret, which has been hidden for hundreds of years. Magic and death are waiting for them. And a forgotten treasure...…

LingoPix Finlandssvenska

LingoPix Finlandssvenska

Lingonet

17,65€

LingoPix Finlandssvenska on lapsille ja vasta-alkajille suunnattu ruotsin kielen oppimispeli, jossa opitaan vierasta kieltä äidinkielen oppimisen tavoin. Oppija rakentelee mielenkiintoisia kuvia kuuntelemalla tarkkaan, mitä syntyperäinen opastaja…

Harry, Lönnroth - Svenskt i Tammerfors, ebook

Svenskt i Tammerfors

Harry, Lönnroth

0,00€

Boken är skriven för alla som är intresserade av fl erspråkighet ur samhällsaspekt i allmänhet och så kallade svenska språköar i Finland i synnerhet. Den är pedagogiskt upplagd och skriven på ett språk som de fl esta kan ta till sig. Filosofi e doktor

Myntti, Kenneth - Svenskan på offensiven eller på intensiven, ebook

Svenskan på offensiven eller på intensiven

Myntti, Kenneth

1,35€

Svenskan har under de senaste åren tappat terräng som samhällsbärande språk i Finland. Förändringen kan alla märka, men hur många av oss känner till de mekanismer som har skapat den?Lugn, räddningen är nära. Kenneth Myntti, politisk redaktör och ledarskribent på Vasabladet,

Blommaert, Jan - Dangerous Multilingualism, ebook

Dangerous Multilingualism

Blommaert, Jan

94,45€

Table of contents
1. Endangering Multilingualism
1. Endangering Multilingualism
Jan Blommaert, Sirpa Leppänen, Massimiliano Spotti
Part I. Order — Disorder
2. Finland’s Official Bilingualism — a Bed of Roses or of Procrustes?
Olli-Pekka Salo
3. Linguistic Diversity as a Problem and a Resource

Höckerstedt, Leif - Svenskan på plats!, ebook

Svenskan på plats!

Höckerstedt, Leif

1,35€

Skall svenskan i Finland ha en framtid så är det i närmare kontakt med Sverige. Att tro att tvåspråkigheten ska ge finlandssvenskan en ny framtid är en illusion. Det som sker är en språkbytesprocess som i vårt språkklimat verkar tolkas som en vinning.Fokus