Login

Search "Finland"

Lönnroth, Harry - Nordistikens historia i Finland, ebook

Nordistikens historia i Finland

Lönnroth, Harry

0,00€

Boken är den första översikten över nordistikens historia i Finland. Den består av åtta självständiga artiklar om ämnets utveckling vid de finländska universitet där man forskar och undervisar i nordiska språk, nordisk filologi eller svenska språket. Författarna anlägger historiska

Kirstinä, Leena  - Nodes of Contemporary Finnish Literature, ebook

Nodes of Contemporary Finnish Literature

Kirstinä, Leena

16,75€

Its objective is to study this interesting era of literary history in Finland and to sketch some possible directions for future development by identifying literary turning points which have already occurred.The analysis begins in 1985, when literature in Finland

Forshaw, Barry - Death in a Cold Climate, ebook

Death in a Cold Climate

Forshaw, Barry

24,55€

Table of contents
1. Introduction
Barry Forshaw
2. Crime and the Left
Barry Forshaw
3. The Cracks Appear: Henning Mankell
Barry Forshaw
4. Sweden: The Dream Darkens
Barry Forshaw
5. Sweden: Foreign Policy and Unreliable Narratives
Barry Forshaw
6. Last Orders: The Larsson Phenomenon

Ekman, Michel (red.) - Kunskapens hugsvalelse , ebook

Kunskapens hugsvalelse

Ekman, Michel (red.)

20,40€

Bland dessa märks teater och drama, översättning, presshistoria och finlands-svensk litteratur. Ämnesvalen ansluter sig till mottagarens egen profil som forskare. Medarbetarna representerar ett brett spektrum av akademiskt verksamma lärare och forskare med

Duffy, Cian - Romantic Norths, ebook

Romantic Norths

Duffy, Cian

109,10€

British Travellers Visiting Finland: from ‘Enlightened’ Expectations to ‘Romantic’ Fulfilment
Leena Eilittä
4. Constructing and Classifying ‘the North’: Linnaeus and Lapland
Annika Lindskog
5. Inventing Jutland for the ‘Golden Age’:

Lönnroth, Harry - Från Närpesdialekt till EU-svenska, ebook

Från Närpesdialekt till EU-svenska

Lönnroth, Harry

0,00€

Från Närpesdialekt till EU-svenska innehåller ett 20-tal axplock ur ämnesområden som är aktuella i dagens språk- och kulturforskning i Finland och i världen i övrigt. Som författare medverkar ledande forskare med bakgrund i olika specialområden och universitet. I boken anläggs