Login

Search "vakuutus"

Launis, Veikko - Geeniteknologia, arvot ja vastuu, ebook

Geeniteknologia, arvot ja vastuu

Launis, Veikko

21,00€

Monet geenietiikan kysymyksistä ovat hyvin perusteltuja, kuten kysymys geenitestien tulosten soveltamisesta vakuutustoiminnassa ja työelämässä tai kysymys geenimuuntelun tarkoitusperistä. Teos on kannanotto geenieettiseen keskusteluun. Se pyrkii osoittamaan,