Login

Search "opetus"

Huotilainen, Minna - Näin aivot oppivat, ebook

Näin aivot oppivat

Huotilainen, Minna

32,25€

Aivot eivät ole jäykkä mötikkä, joka kohtalonomaisesti määrää rajat osaamisellemme ja tekemisellemme, vaan ne ovat muovautuva alusta. On viisainta muokata ajatteluaan, uskomuksiaan ja toimintatapojaan sitä tosiasiaa kohti, että aivot harjaantuvat…

Launis, Veikko - Geeniteknologia, arvot ja vastuu, ebook

Geeniteknologia, arvot ja vastuu

Launis, Veikko

21,00€

Teos soveltuu oppikirjaksi ja lähdemateriaaliksi yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukioissa annettavassa etiikan opetuksessa. Helppolukuisuutensa vuoksi se soveltuu hyvin myös kansalaiskeskustelun käyttövaraksi. Kirjoittaja toimii filosofian dosenttina

Koivula, Meeri - Terveysalan opettajan kasikirja, ebook

Terveysalan opettajan kasikirja

Koivula, Meeri

46,15€

Se tarjoaa ideoita ja ratkaisumalleja terveysalan opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kirjassa käsitellään muun muassa terveysalan erilaisia oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä. Keskiössä

Berggren, Katariina - Adhd-käsikirja, ebook

Adhd-käsikirja

Berggren, Katariina

32,25€

Kirjan tekijäkaarti koostuu muun muassa psykiatreista, psykologeista, toimintaterapeuteista sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisista, jotka työssään kohtaavat adhd-oireisia ja heidän lähipiiriään. Lisäksi ääneen pääsevät adhd-oireiset itse. Teos

Muona, Mirva - Hyvännäköinen -Yksilöllisen palvelun opas hiusalalle, ebook

Hyvännäköinen -Yksilöllisen palvelun opas hiusalalle

Muona, Mirva

35,55€

Kirjan suunnittelussa on huomioitu työelämän tarpeiden mukaisesti kirjotetut perustutkinnon perusteet sekä käytännön kokemus opetustyöstä. Kauttaaltaan nelivärinen kirja auttaa lukijaansa löytämään vastauksen kysymykseen "Kuinka hiusalan ammattilainen

Wasenius, Reidar - Personal Brainer: Treenaa aivosi vireiksi, ebook

Personal Brainer: Treenaa aivosi vireiksi

Wasenius, Reidar

10,80€

Reidar on toiminut opetuksen ja koulutuksen parissa Suomessa ja ulkomailla vuodesta 1984 työnantajinaan muun muassa Nokia, Samsung, Sonera, Digital Equipment Corporation, TEKES, Yleisradio sekä useampi opinahjo. Hän on median usein käyttämä asiantuntija aivojen,

Personal Brainer: Treenaa aivosi vireiksi

Personal Brainer: Treenaa aivosi vireiksi

Wasenius, Reidar

15,90€

Reidar on toiminut opetuksen ja koulutuksen parissa Suomessa ja ulkomailla vuodesta 1984 työnantajinaan muun muassa Nokia, Samsung, Sonera, Digital Equipment Corporation, TEKES, Yleisradio sekä useampi opinahjo. Hän on median usein käyttämä asiantuntija aivojen,