Login

Search "opetus"

Eero, Ropo - Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa, ebook

Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa

Eero, Ropo

0,00€

Kirjassa tarkastellaan narratiivisuutta eli kertomuksia ja kerronnallisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Kirjan puheenvuoroissa paneudutaan muun muassa narratiivisen tiedon ja oppimisen olemukseen sekä narratiivisten menetelmien käyttöön opetuksessa. Narratiivinen

Keinonen, Kari J - Microsoft Excel 365 - Tietovarastot taulukoissa, ebook

Microsoft Excel 365 - Tietovarastot taulukoissa

Keinonen, Kari J

11,55€

E-oppikirjan tavoite on antaa Sinulle kokonaiskuva Excel 365 -taulukkolaskentaohjelman käytöstä tietovarastojen luonnissa, E-kirja soveltuu erinomaisesti oppilaitoksissa annettavan tietovarastojen tuottamisen perusopetuksen tueksi. E-kirja soveltuu myös itseopiskelun

Ertimo, Laura - Karttakeskuksen digikoulukartasto oppilaalle, ebook

Karttakeskuksen digikoulukartasto oppilaalle

Ertimo, Laura

23,00€

Digikoulukartasto toimii opetuksen tukena, kun havainnoidaan muutoksia ja vertaillaan ilmiöitä sekä ajallisessa että alueellisessa mielessä. Kartaston sisältönä ovat selkeät yleiskartat, erilaisten ilmiöiden hahmottamista ja ymmärtämistä tukevat teemakartat

Keinonen, Kari J - Microsoft Excel 2019 Eng - Tietovarastot taulukoissa, ebook

Microsoft Excel 2019 Eng - Tietovarastot taulukoissa

Keinonen, Kari J

11,55€

E-oppikirjan tavoite on antaa Sinulle kokonaiskuva Excel 2019 taulukkolaskentaohjelman käytöstä tietovarastojen luonnissa, E-kirja soveltuu erinomaisesti oppilaitoksissa annettavan tietovarastojen tuottamisen perusopetuksen tueksi. E-kirja soveltuu myös itseopiskelun

Keinonen, Kari J - Microsoft Excel 2019 Eng - Käytön perusteet, ebook

Microsoft Excel 2019 Eng - Käytön perusteet

Keinonen, Kari J

11,55€

Tämä e-oppikirja soveltuu oppilaitoksissa annettavan taulukkolaskennan opetuksen tueksi sekä itseopiskeluun. E-kirja toimii parhaiten taulukkolaskennan peruskäytön opiskelussa. E-oppikirja käsittelee tietokoneen a-ajokorttiin (Taulukkolaskenta) vaadittavat tiedot

Keinonen, Kari J - Microsoft Excel 2019 - Tietovarastot taulukoissa, ebook

Microsoft Excel 2019 - Tietovarastot taulukoissa

Keinonen, Kari J

11,55€

E-oppikirjan tavoite on antaa Sinulle kokonaiskuva Excel 2019 taulukkolaskentaohjelman käytöstä tietovarastojen luonnissa, E-kirja soveltuu erinomaisesti oppilaitoksissa annettavan tietovarastojen tuottamisen perusopetuksen tueksi. E-kirja soveltuu myös itseopiskelun

Keinonen, Kari J - Microsoft Excel 2019 - Käytön perusteet, ebook

Microsoft Excel 2019 - Käytön perusteet

Keinonen, Kari J

11,55€

Tämä e-oppikirja soveltuu oppilaitoksissa annettavan taulukkolaskennan opetuksen tueksi sekä itseopiskeluun. E-kirja toimii parhaiten taulukkolaskennan peruskäytön opiskelussa. E-oppikirja käsittelee tietokoneen a-ajokorttiin (Taulukkolaskenta) vaadittavat tiedot