Login

Search "sukupuoli"

Gould, Jeremy - Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto., ebook

Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto.

Gould, Jeremy

29,00€

Miten tutkijan henkilökohtaiset piirteet – ikä, sukupuoli, uskonto, etnisyys, luokka-asema sekä kulttuurisesti opitut ajattelutavat – vaikuttavat etnografisesta kenttätutkimuksesta muodostuvaan tietoon? Onko tutkijan mahdollista hallita näiden piirteiden vaikutusta? Miten muodostaa

Hylland, Eriksen Thomas - Toista maata? Johdatus antropologiaan, ebook

Toista maata? Johdatus antropologiaan

Hylland, Eriksen Thomas

29,00€

Miten avioliitto ja sukulaisuussuhteet rakentuvat eri kulttuureissa? Millaisia erilaisia vaihdon järjestelmiä on olemassa? Mikä on sukupuolen ja iän merkitys eri yhteiskunnissa? Miten eri tavoin yhteiskunnalliset hierarkiat voivat järjestyä? Näiden ja monien