Login

Search "kansainväliset järjestöt"

Hiltunen, Sinikka - Etninen sanasto, ebook

Etninen sanasto

Hiltunen, Sinikka

0,00€

Valtio-opin, kansainvälisen politiikan, tiedotusopin, filologian ja käännöstieteen tutkijat ja opiskelijat tarvitsevat samaa sanastotietoa kuin kansainvälisten asioiden piirissä työskentelevät julkisen hallinnon viran-