Login

Search "insinööri"

Henttonen, Juhani - Tekniikan matematiikka 2, ebook

Tekniikan matematiikka 2

Henttonen, Juhani

41,05€

Tekniikan matematiikka 2 soveltuu tekniikan alan ammattikorkeakoulujen matematiikan opintoihin. Runsaat esimerkit, selkeä teksti ja johdonmukainen rakenne helpottavat matematiikan oppimista. Kirjassa käsitellään derivointia, integrointia, jonojen…

Henttonen, Juhani - Tekniikan matematiikka 1, ebook

Tekniikan matematiikka 1

Henttonen, Juhani

41,05€

Tekniikan matematiikka 1 soveltuu tekniikan alan ammattikorkeakoulujen matematiikan perusopintoihin. Runsaat esimerkit, selkeä teksti ja johdonmukainen rakenne helpottavat matematiikan oppimista.
Kirjan keskeisiä sisältöjä ovat lausekkeet,…

Rusanen, Jorma  - Työoikeus I 2003, ebook

Työoikeus I 2003

Rusanen, Jorma

56,75€

Nykyään hän työskentelee lakimiehenä Insinööriliitossa. Teoksen toinen osa, Työoikeus II 2003 sisältää Euroopan unionin työoikeudelliset säädökset ja Euroopan neuvoston sopimukset.

Rusanen, Jorma  - Työoikeus II 2003, ebook

Työoikeus II 2003

Rusanen, Jorma

38,15€

Nykyään hän työskentelee lakimiehenä Insinööriliitossa. Teoksen ensimmäinen osa, Työoikeus I 2003 sisältää kattavasti työoikeudelliset ja työmarkkinoita säätelevät säädökset sekä keskeiset työmarkkinasopimukset.

Poikela, Esa  - Ongelmista oppimisen iloa, ebook

Ongelmista oppimisen iloa

Poikela, Esa

0,00€

Ongelmista oppimisen iloa -kirja antaa varsin kattavan kuvan eri aloilla toteutetuista ongelmaperustaisen pedagogiikan sovelluksista ja kehittämiskokeiluista, metsä- ja puutalouden koulutuksessa, liiketalouden ja insinöörien sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmissa.