Login

Search "kontrolli"

Nätkin, Ritva - Perhetyön tieto, ebook

Perhetyön tieto

Nätkin, Ritva

22,20€

Teoksen artikkeleissa yhteiskuntatieteilijät jäsentävät kontrollin ja auttamisen hienovireistä suhdetta tapaustutkimusten avulla. Niissä tarkastellaan vanhemmille suunnattua valistusta, perhekasvatuksen syntyä, isyyteen kannustamista ja maahanmuuttajien kotouttamista

Jokinen, Arja - Sosiaalityö aikuisten parissa, ebook

Sosiaalityö aikuisten parissa

Jokinen, Arja

22,20€

Tarkastelussa ovat tuen ja kontrollin suhde, sosiaali- ja työvoimatoimistossa asioimisen kokemukset, aikuissosiaalityön rajat pitkäaikaistyöttömien kohtaamisessa, päihde- ja mielenterveystyön vaikuttavuuden osoittamisen paineet, asunnottomien palveluketjuun