Login

Search "viestintä"

Keisala, Katja - Monikulttuurisen työyhteisön viestintä, ebook

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

Keisala, Katja

0,00€

Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan omien kokemusten ja omasta maailmankuvasta lähtöisin

Villanen, Jaana - Tuotteista tähtituotteita, ebook

Tuotteista tähtituotteita

Villanen, Jaana

42,90€

Tuotekehitys ei saa aina sitä asemaa, joka sille kuuluisi ja josta jopa puhutaan ääneen, vaikka ei varmasti ole yhtään yritystä, jossa sen roolia ei pidettäisi tärkeänä. Kirja haastaa pohtimaan ja näkemään tuotekehitys yrityksessä ennen…

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka - Areena - Yritysviestinnän käsikirja, ebook

Areena - Yritysviestinnän käsikirja

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka

From 9,90€

Areena on työelämälähtöinen viestinnän perusteos, joka soveltuu oppimateriaaliksi korkeakouluihin sekä käsikirjaksi työpaikoille ja yrittäjille. Viestintää tarkastellaan yritysten ja muiden yhteisöjen näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä