Login

Search "peru"

Saari, Juho - Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta, ebook

Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta

Saari, Juho

25,75€

Hyvinvointi on eräs yhteiskuntatieteen ja -politiikan avainkäsitteistä, mutta sitä lähestytään useilla eri tavoilla. Hyvinvointi-teoksessa kartoitetaan hyvinvointitutkimuksen yhteiskuntafilosofiset ja -tieteelliset perusteet, tarkastellaan hyvinvointitutkimuksen…

Antoldi, Fabio - Export Consortia in Developing Countries, ebook

Export Consortia in Developing Countries

Antoldi, Fabio

108,25€

Table of contents
1. Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises
Fabio Antoldi, Daniele Cerrato, Donatella Depperu
2. Strategic Networks, Trust and the Competitive Advantage of SMEs
Fabio Antoldi, Daniele Cerrato, Donatella Depperu
3. Export Consortia: Types and Characteristics
Fabio Antoldi,

Kallunki, Juha-Pekka - Osakkeen arvonmääritys - Onnistunut sijoituspäätös, ebook

Osakkeen arvonmääritys - Onnistunut sijoituspäätös

Kallunki, Juha-Pekka

29,70€

Luotettava yrityksen arvonmääritys on perusta sijoittajan päätöksille. Teos on selkeä ja havainnollinen esitys soveltavasta arvonmäärityksestä. Sen avulla lukija pystyy arvioimaan yrityksen osakkeen arvoon vaikuttavat tekijät ja hyödyntämään arvonmäärityksen työkaluja sijoituspäätöksissä.

Gueyié, Jean-Pierre - Promoting Microfinance, ebook

Promoting Microfinance

Gueyié, Jean-Pierre

122,65€

The Microfinance Sectors in Peru and Mexico: Why Have They Followed Different Paths?
Pablo Cotler, Giovanna Aguilar
4. A Push towards Revitalizing Rural Financial Institutions: Lessons from Mexico’s PATMIR Project
Julia Paxton
5. Regulation and Performance

Tarkkonen, Juhani - Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen, ebook

Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen

Tarkkonen, Juhani

76,15€

Turvallisuus ja työhyvinvointi kannattaa nähdä saman johtamiskokonaisuuden osina, koska niillä molemmilla on yhteinen perusta: työolosuhteet ja työolosuhdeseuraamukset. Työolosuhteet ovat työnteon tuloksellisuuden konkreettisia edellytyksiä osaamisen ohella. Johtamisen tehtävä

Dunderfelt, Tony - Kuuntele ja tule kuulluksi, ebook

Kuuntele ja tule kuulluksi

Dunderfelt, Tony

32,60€

Kuuntelemisen taito ja kuulluksi tulemisen kokemus ovat työyhteisöjen kehittämisen perusta ja nykyaikaisen johtamisen kulmakivi. Kuunteleminen ei ole todellakaan helppoa! Ei riitä, että on fyysisesti paikalla. Kuuntelemiseen tarvitaan myös henkistä läsnäoloa

Pinilla, Vicente - Agricultural Development in the World Periphery, ebook

Agricultural Development in the World Periphery

Pinilla, Vicente

163,65€

Table of contents
Part I. Introduction, Theory and World Approaches
1. Agricultural Development in the World Periphery: A General Overview
Vicente Pinilla, Henry Willebald
2. Between the Engine and the Fifth Wheel: An Analytical Survey of the Shifting Roles of Agriculture in Development Theory
Martin Andersson,

Nikkanen, Hanna - Viaton imperiumi, ebook

Viaton imperiumi

Nikkanen, Hanna

0,00€

Suomen talouden perusta on muuttunut muutamassa vuosikymmenessä rajusti. Olemme yksi maailman vauraimmista maista, ja meidän nokiamme, botniamme ja outokumpumme toimivat kaikkialla maailmassa. Vaurautemme nojaa Etelän raaka-aineisiin ja kasvaviin markkinoihin. Yrityksemme toimivat samassa