Login

Search "kontrolli"

Julkunen, Raija - Uuden työn paradoksit: keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista, ebook

Uuden työn paradoksit: keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista

Julkunen, Raija

23,95€

Onko työ yksinkertaisesti epävarmempaa ja kiireisempää, vai mitkä ovat uuden työn paradoksin vaihtoehtoiset tulkinnat? Ovatko työn kielteiset puolet siirtyneet pois politiikan alueelta eli haastaako uupumus vain oman minuuden mutta ei työoloja? Julkunen ottaa edelleen lähtökohdaksi työprosessiteorian