Login

Search "peru"

Root, Rebecca K. - Transitional Justice in Peru, ebook

Transitional Justice in Peru

Root, Rebecca K.

94,45€

Table of contents
1. Introduction
Rebecca K. Root
2. Violence
Rebecca K. Root
3. Transition
Rebecca K. Root
4. Truth
Rebecca K. Root
5. Justice
Rebecca K. Root
6. Reconciliation
Rebecca K. Root
7. Conclusions

Rousseau, Stéphanie - Women’s Citizenship in Peru, ebook

Women’s Citizenship in Peru

Rousseau, Stéphanie

106,70€

Table of contents
1. Introduction
Stéphanie Rousseau
2. Neopopulism and Women’s Citizenship in Latin America
Stéphanie Rousseau
3. Fujimori’s Peru
Stéphanie Rousseau
4. Feminist Activism
Stéphanie Rousseau
5.…

Wilson, Fiona - Citizenship and Political Violence in Peru, ebook

Citizenship and Political Violence in Peru

Wilson, Fiona

94,45€

Table of contents
1. Introduction
Fiona Wilson
2. The Provincial Council in Action: 1870–1914
Fiona Wilson
3. Local Democracy and the Radical Challenge: 1870–1914
Fiona Wilson
4. Adolfo Vienrich, Tarma’s Radical Intellectual:…

Kotiranta, Tuija - Sosiaalisen toiminnan perusta, ebook

Sosiaalisen toiminnan perusta

Kotiranta, Tuija

25,75€

Sosiaalisen toiminnan perusta -teoksessa osoitetaan, kuinka monin tavoin inhimillinen toiminta, yhteisöllisyys ja hyvinvointi ovat sidoksissa sosiaalisuuteen ja kasvavat siitä. Nyky-Suomessa sosiaalisuuden merkitystä ei aina täysin ymmärretä, mikä ilmenee esimerkiksi

Kotiranta, Tuija - Sosiaalialan normatiivinen perusta, ebook

Sosiaalialan normatiivinen perusta

Kotiranta, Tuija

22,85€

Lait ja asetukset sekä erilaiset kansainväliset sopimukset ovat sosiaalialan normien välittömin lähde Suomessa. Teoksessa käsitellään näiden kirjoitettujen normistojen perusteluissa käytettyjä tutkimustuloksia ja teorioita. Tavoitteena on edistää…

Purjo, Timo - Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta, ebook

Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta

Purjo, Timo

0,00€

Filosofian tohtori Timo Purjo ottaa teoksessaan kantaa arvokeskusteluun sekä kasvatuksellisena että yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Työpaikoilla, muissa yhteisöissä ja yhteiskunnan eri tasoilla käydään loputonta arvokeskustelua,…

Saari, Juho - Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta, ebook

Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta

Saari, Juho

25,75€

Hyvinvointi on eräs yhteiskuntatieteen ja -politiikan avainkäsitteistä, mutta sitä lähestytään useilla eri tavoilla. Hyvinvointi-teoksessa kartoitetaan hyvinvointitutkimuksen yhteiskuntafilosofiset ja -tieteelliset perusteet, tarkastellaan hyvinvointitutkimuksen…