Login

Search "kontrolli"

Mäkinen, Virpi - Kerjääminen eilen ja tänään, ebook

Kerjääminen eilen ja tänään

Mäkinen, Virpi

26,60€

Teoksessa tarkastellaan muun muassa irtolais- ja romanipolitiikan historiallisia lähtökohtia ja tämän päivän sosiaalipoliittisia ulottuvuuksia Suomessa ja Pohjoismaissa sekä kontrollipolitiikan mahdollisuuksia hallita kerjäämistä EU-maissa. Artikkeleissa

Alasuutari, Pertti - Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus, ebook

Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus

Alasuutari, Pertti

22,20€

Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus on kansainvälisesti tärkeä puheenvuoro yhteiskuntatieteen ja sen tutkimuskohteen luonteesta. Teos kokoaa yhteiskuntatieteellistä tietoa pohtimalla, mitä inhimillisestä todellisuudesta tiedetään. Tarkastelun…

Autio, Minna - Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa, ebook

Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa

Autio, Minna

23,95€

Maltillinen ja kontrolliin perustuva kuluttajuus on hyve, ja vihreän kulutuksen eetos tukee tätä perinteistä, pidättyväistä kulutuseetosta.
Nuoret ovat kontrollista huolimatta kuitenkin kääntäneet tuhlauksen myönteiseksi

Nätkin, Ritva - Perhetyön tieto, ebook

Perhetyön tieto

Nätkin, Ritva

22,20€

Teoksen artikkeleissa yhteiskuntatieteilijät jäsentävät kontrollin ja auttamisen hienovireistä suhdetta tapaustutkimusten avulla. Niissä tarkastellaan vanhemmille suunnattua valistusta, perhekasvatuksen syntyä, isyyteen kannustamista ja maahanmuuttajien kotouttamista