Login

Search "kansainvälinen toiminta"

Siviilipoliisitoiminta Bosnia-Hertsegovinassa

Siviilipoliisitoiminta Bosnia-Hertsegovinassa

Mäkinen, Jarmo

1,40€

Kansainvälinen poliisityö tuo mieleen ensimmäisenä eri maihin sijoitetut poliisiyhdysmiehet, Europolin, Interpolin sekä kansainvälisen poliisiyhteistyön ja oikeusavun. Tässä yhteydessä unohdetaan kuitenkin usein mainita kansainvälinen

Ryynänen, Aimo - Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet, ebook

Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet

Ryynänen, Aimo

0,00€

Kirja tarkastelee suomalaista kunnallishallintoa osana yleiseurooppalaista, kansainvälistä kehitystä. Kirjassa korostuu kunnallisen itsehallinnon rooli ja merkitys sekä historiallisesti että nykytilanteessa. Kirjan keskeinen anti on mannereurooppalaisen kunnallishallintokeskustelun

Patomäki, Heikki - Globaali demokratia, ebook

Globaali demokratia

Patomäki, Heikki

20,40€

Aluksi keskitytään nykyjärjestelmiin, joista tärkeimmät ovat YK, monikansalliset rahoituslaitokset, Maailman kauppajärjestö ja kansainväliset tuomioistuimet. Edelleen teoksessa punnitaan mahdollisuuksia luoda uusia instituutioita. Siinä tutkitaan ehdotuksia

Lindholm, Timo - Globaali kansantalous, ebook

Globaali kansantalous

Lindholm, Timo

36,45€

Kirjassa käydään käytännönläheisesti läpi sitä, miten teknologinen kehitys, globalisoitunut maailmantalous ja toisaalta luonnonvarojen ehtyminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat yritysten toimintaan ja päätöksentekijöiden preferensseihin. Globaali kansantalous

Johansson, Frank - Hyvän tekemisen markkinat, ebook

Hyvän tekemisen markkinat

Johansson, Frank

25,70€

Kansainvälisen auttamisen ala on kasvanut, ammatillistunut ja kaupallistunut huimaa vauhtia 25 viime vuoden aikana. Nykyinen talousjärjestelmä on mahdollistanut järjestöjen kasvun mutta myös pakottanut ne mukaan kaupalliseen kilpailuun. Se on muuttanut alan markkinointikuvastoa, jossa

Tarkka, Jukka - Karhun kainalossa: Suomi kylmässä sodassa 1947-1990, ebook

Karhun kainalossa: Suomi kylmässä sodassa 1947-1990

Tarkka, Jukka

4,80€

SUOMETTUMISEN SYVIN SISÄLTÖ Suomen toimintaa kylmän sodan paineessa on totuttu pitämään pelkkänä Neuvostoliiton myötäilynä. Liturginen suhmurointi kukoisti 1980-luvulle asti, mutta kulissien takana kansallista etua puolustettiin älykkäästi operoimalla. Suomi torjui taitavilla

Heuru, Kauko - Kunta, ebook

Kunta

Heuru, Kauko

0,00€

Samoin se auttaa sijoittamaan Suomen kunnallishallinnon omalle paikalleen maailmassa ja vertailemaan asioita kansainvälisesti. Kirja on kirjoitettu sekä kunnallisalaan liittyvää yliopisto-opetusta että erilaisia jatko- ja täydennyskoulutuksen tarpeita ajatellen.